Välkommen!

Sabeels vänner i Sverige är en vänförening till Sabeel. Sabeel är en palestinsk kristen, befrielseteologisk och ickevåld-baserad gräsrotsorganisation som arbetar bland kristna palestinier i Palestina och Israel, med säte i Jerusalem och Nasaret. Vi stödjer Sabeel och dess ekumeniska arbete för fred, rättvisa och försoning i regionen. Vi gör det genom att uppmärksamma och informera människor i Sverige om de kristna i området och om det palestinska folkets situation. Läs mer om oss och Sabeel på denna hemsida.

 

Res till Israel och Palestina på Sabeel-konferens

Sabeels ekumeniska befrielseteologiska center i Jerusalem välkomnar alla dess vänner runt om i världen till en Sabeelsamling 2-7 december 2019. Den kommer att fokusera på tre delar:

  • Verkligheten på marken – hur är situationen i dagens Palestina och Israel?
  • Teologier i Palestina – vi kommer få höra teologer från Palestina och andra platser, och tillsammans diskutera och reflektera.
  • Teologi i handling – Baserat på Kumi Now initiativet utforskar vi hur Palestinsk teologi utvecklas i handling.

Anmäl dig

Möjlighet till stipendium för unga

Två stipendier delas ut av Sabeels vänner i Sverige för deltagande i konferensen. Stipendiet kan sökas av studerande eller av den som ännu inte fyllt 26 år. I ansökan anges hur konferensens innehåll kan användas i studier eller i anknytning till församling/kyrka eller annan organisation. Stipendiaten skall skriva en kort rapport/reflektion (publiceras via vår hemsida) samt i något sammanhang (studier, kyrka/församling, etc) berätta om konferensen och dess innehåll.

Ansökan skall ha inkommit senast den 10 september till sabeelsverige@gmail.com.

Stipendiet bekostar deltagande i konferens, kost och logi samt de resor som görs under konferensen i Israel/Palestina. Värde 12-15.000 sek. Stipendiet bekostar ej resan till och från Israel/Palestina (sök gärna pengar på annat håll).

Bli medlem i Sabeels vänner i Sverige

Årsavgiften är 250 kronor, för organisationer och församlingar 800 kronor, för studerande, pensionärer och arbetslösa 100 kronor. Swisha till 123 350 88 43 eller betala till vårt plusgirokonto: 22 43 21-0. Glöm inte att ange namn, adress och epost-adress. Du kan även skänka en gåva till vårt arbete genom vårt plusgirokonto. Sabeel Sverige är en helt ideell organisation. Tack för ditt bidrag!