Välkommen!

Sabeels vänner i Sverige är en vänförening till Sabeel. Sabeel är en palestinsk kristen, befrielseteologisk och ickevåld-baserad gräsrotsorganisation som arbetar bland kristna palestinier i Palestina och Israel, med säte i Jerusalem och Nasaret. Vi stödjer Sabeel och dess ekumeniska arbete för fred, rättvisa och försoning i regionen. Vi gör det genom att uppmärksamma och informera människor i Sverige om de kristna i området och om det palestinska folkets situation. Läs mer om oss och Sabeel på denna hemsida.

Bli medlem i Sabeels vänner i Sverige

Årsavgiften är 250 kronor, för organisationer och församlingar 800 kronor, för studerande, pensionärer och arbetslösa 100 kronor. Betala till vårt plusgirokonto: 22 43 21-0. Glöm inte att ange namn, adress och epost-adress. Du kan även skänka en gåva till vårt arbete genom vårt plusgirokonto. Sabeel Sverige är en helt ideell organisation. Tack för ditt bidrag!

Välkommen på studiedag om Israel och Palestina, samt årsmöte för Sabeels vänner i Sverige

Ur programmet:
Andakt med Torbjörn Bådagård
Föredrag om sionismen – Bernt Jonsson
Föredrag om apartheid och folkrätten – Anna Karin Hammar
Presentation av Naim Ateeks senaste bok: ”Palestinian Theology of Liberation, The Bible, Justice and the Palestine-Israel conflict” – Johnny Jönsson
Berättelser från Witness Visit med Sabeel Jerusalem

Tid: 10 mars kl. 10.00-16.30
Plats: Uppsala Missionskyrka, S:t Olofsgatan 40 Uppsala
Årsmötet hålls 15.00-16.30

Arrangörer: Uppsala Missionsförsamling, Palestinavänner i Uppsala, Kairos Palestina – Sverige och Sabeels vänner i Sverige.
Anmälan: Till sabeelsverige@gmail.com eller pastorhammar@gmail.com senast den 25 februari.
Kostnad: självkostnadspris (fika och lunch)