6 september 2018


Den ”stora marschen för återvändande” fortsätter in i sin sjätte månad. De fredliga protesterande fortsätter att hotas med skarp ammunition från den israeliska militären. Ibrahim Talalqa, en läkare som arbetar vid stängslet, tar farväl av sin familj varje fredag innan han går iväg, orolig för att han inte kommer att återvända.

 • Fredsmäklarnas Gud, vi ber dig att stödja dem som fortsätter att protestera med ickevålds-metoder för att nå sina mål. Stå med dem som riskerar liv och lem för att ge medicinsk vård till de skadade och värdighet åt de döda på denna farliga plats.
  Herre i din nåd…

När USA tillkännager att de drar tillbaka all finansiering till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar; UNWRA i ett försök att upplösa och upphäva palestiniernas rätt att återvända, har andra länder, som Sverige, Tyskland och Japan, har beslutat att öka sin finansiering för att täcka bortfallet.

 • Herre av all rättfärdighet, du säger oss i ditt ord ” Höj din röst för den stumme, till försvar för alla som sviktar. Höj din röst och döm rättfärdigt, svara de fattiga och svaga.” Ords 31:8,9. Vi är tacksamma för regeringar runt hela världen som är villiga att stå upp och finansiera UNWRA, eftersom de stöder mer än fem miljoner palestinska flyktingar.
  Herre i din nåd…

Likt många platser i världen har Israel och Palestina en pågående problematik med systematiskt våld mot kvinnor. Antingen det sker på grund av kulturell bakgrund eller genom husrivningar, så genomtränger denna behandling av kvinnor hela samhället.

 • Käre Gud, Jesus behandlade kvinnor med vänlighet och respekt. Hjälp oss att efterlikna Jesus i allt vi gör och speciellt respektera kvinnor som individer och stoppa det systematiska våldet i israelisk och palestinsk kultur såväl som i hela världen.
  Herre i din nåd…

Den israeliska civiladministrationen har meddelat att man ska dra upp omkring sjuttio olivträd i Jordandalen, under förevändning att de växer på en arkeologisk fyndort. Dessa träd är den huvudsakliga inkomstkällan för Najib Faqha.

 • Herre vi ber för palestinska olivodlare som får sitt levebröd från sina träd. Oliven är ett tecken för fred, förunna dem fred som har sin mark hotad.
  Herre i din nåd…

Under augusti förstörde israeliska styrkor beduinbyn al-Araqib för hundratrettioandra gången. Samtidigt som man förstörde hem, livsuppehälle och drömmar, arresterade man också shejk Siyam at-Touri, hans son Aziz at-Touri och Salim abu Ashraf när de försökte stoppa rivningen. Rivningen kommer efter att de israeliska myndigheterna gett tillstånd för att bygga fyra nya illegala bosättningar i Negevområdet.

 • Du motståndskraftens Herre, stå upp för invånarna i al- Araqib och alla beduinbyar under konstant hot av rivning. Stöd byarnas ledare när de strävar efter att skydda sina byar, byggnader och djur. Vi ber att denna grymma policy av husrivningar ska upphöra och att invånarna ska lämnas i fred.
  Herre i din nåd…

FN-skolorna för palestinska flyktingar startade den 29 augusti med 526 000 elever, trots att anslagen skurits ned. Dessa skolor är oundgängliga för att möta behovet hos alla barn att få utbildning.

 • Herre, vi ber för lärarna och personalen som driver FN-skolorna för palestinska flyktingar. Var med lärarna och barnen när de börjar sitt nya skolår.
  Herre i din nåd…

Vår kollega och vän Andarous firade sitt bröllop denna vecka. Vi gläds med honom och hans hustru Diana, över denna välsignade högtid.

 • Herre vi ber dig att vaka över Andraous och Diana och att ge dem all välsignelse när de startar sitt liv tillsammans som gifta. Var med alla par och fortsätt att välsigna dem med kärlek.
  Herre i din nåd…
 • Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Benin, Guldkusten och Togo.
  Herre i din nåd…

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com