20 september 2018


Gaza

Nu när “den stora marschen för återvändande “går in i sin 27:e vecka, fortsätter fredliga protester trots det pågående användandet av skarp ammunition av de israeliska styrkorna. Shadi Abd al-Al, 12 år och Suhaib Abed -al-Salam Abu Kashef, 16 år har avlidit av sina skador. Mer än 100 människor, inklusive 14 barn skadades av skarp ammunition förra fredagen.

Rättvisans Herre, ge de israeliska ockupationsstyrkorna längs Gazagränsen insikten att användandet av skarp ammunition mot fredliga demonstranter är ett brott som inte kan rättfärdigas. Trösta familjerna till dem som dödats och skadats, speciellt barnen, som just har börjat uppleva undren i din värld.
Herre i din nåd… Hör våra böner.

Jerusalem

Eftersom östra Jerusalem ockuperades och illegalt annekterades 1967, har det primära målet för Israels regering varit att skapa en demografisk och geografisk situation som vill omöjliggöra varje framtida försök att utmana israelisk överhöghet över staden.

Tio mått av skönhet gav Gud världen, nio till Jerusalem, en till resten. Gud gav tio mått av sorg till världen, nio till Jerusalem, en till resten. Så, bed för fred, bed för fred, bed för fred över Jerusalem.
Herre i din nåd…

Palestinier inne i Israel

Palestinier inne i Israel lider av att dagligen behandlas som andraklassens medborgare. Denna orättvisa behandling har tills nu, skett i tysthet och utan att erkännas av regeringen. Genom att “nationstatslagen” antogs har denna behandling konfirmerats av israelisk lag.

Rättfärdige Gud, var med alla som möter dagligt förtryck. Ge palestinska medborgare i Israel styrkan att stå upp mot dessa lagar, som skapats för att göra dem till andraklassens medborgare och gör deras kamp uppenbar för de som har makt runt världen.
Herre i din nåd…

Nakba

2018 markerar 70 år sedan starten av Nakban 1948. Sedan den tidpunkten har palestinier varit under ockupation och begränsats av barriärer. Somliga lever med ett ständigt hot om att tvingas bort från sina bostäder medan andra är bestämda att vara flyktingar eftersom deras byar är totalt raserade. Mer än 500 palestinska byar har förstörts sedan 1948.

Även om den mörka natten av förtryck dröjer kvar, kommer rättvisans gryning. Må Gud arbeta genom människors goda vilja så att vi får en verklig fred, baserad på rättvisa och barmhärtighet, så att förlåtelse och försoning får råda för alla människor i Palestina och Israel.
Herre i din nåd…

Flyktingar

Under de senaste veckorna har USA:s regering förflyttat sig i frågan om att ändra status för de palestinska flyktingarna. Denna ändring i policyn ger signaler om att “rätten att återvända” kommer att tas bort för varje palestinier som inte var en av de ursptrungliga flyktingarna som skapades under NAKBA:n. Denna förändring kommer att uppfylla en önskan som Israels regerign har har haft sedan lång tid, om att säkra en judisk majoritet bland befolkningen i Israel

Allsmäktige och barmhärtige Gud, Jesus blev en flykting och hade ingen plats som han kunde kalla sin egen, se med barmhärtighet på dem som har flytt och fortsätter att fly idag; från fara, hemlöshet och hunger. Välsigna dem som arbetar för att ge dem undsättning; väck generositet och medkänsla i allas våra hjärtan och led alla nationer i världen mot den dag när alla kan glädjas åt rättvisa och fred i ditt rike.
Herre i din nåd…

Ockupation, bosättningar och husrivningar

Den israeliska regeringen fortsätter att ockupera palestinskt land. Det pågår uppbyggnad av illegala bosättningar samtidigt som det dagligen rivs byar, sådana som Al Khan al-Ahmar.

Herre hör oss, när vi minns dem som påverkas av ockupation, bosättningar och markkonfiskation i Palestina. Vi ber för palestinska familjer som tvingas bort från sina hem. Vi ber för judiska bosättare, att du ska öppna deras ögon för en annorlunda vision som gör att de vill leva i fred med sina grannar. Vi ber att du ska stärka de grupper av palestinier och israeler som arbetar för ett slut på förtryck och orättvisa.
Herre I din nåd…

Kvinnor mot ockupationen

Många kvinnor står upp mot ockupationen på olika sätt.

Herre vår Gud, vi ber att kvinnor från Palestina och Israel ska bli inspirerade att leva i fred genom att handla rättvist och kärleksfullt och att vandra ödmjukt tillsammans med dig, vår Gud.
Vi ber att din helige Ande ska öppna deras ögon för att se vad hoppet din kallelse innebär för dem. Låt dem stå fasta i det hopp de bekänner sig till och att alltid vara redo att uppge skälen för hoppet de har.
Herre I din nåd…

Fängslade barn

I slutet av juni 2018, hölls 273 palestinska barn fängslade i israeliska fängelser, som förvarstagna av säkerhetskskäl eller som interner, inklusive 3 administrative detainees (förvarstagna utan angivet skäl, utan tidsangivelse). Ytterligare två palestinska barn hölls i israeliska fängelser för att ha befunnit sig i Israel illegalt. Den israeliska polisen anser att dessa barn, både interner och förvarstagna, är brottslingar. Till detta kommer att, ett litet antal barn hålls tillfångatagna i israeliska arméanläggningar för korta tidsperioder.

Jesus kallade dem till sig och sa, “Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.” (Luk 18:16) Vi ber att dessa barn ska få stöd och hjälp att komma över dessa hemska upplevelser och återförena dem med sina familjer. Vi ber att våra barns hjärtan ska vara fulla av hopp och fria från rädsla.
Herre I din nåd…

Vatten

Invånarna på Västbanken och Gazaremsan lider konstant av vattenbrist beroende på den israeliska politiken. Tillgång till vatten och god sanitet är en basrättighet inskriven i FN:stadgan.

Herre vi är så tacksamma för det du ger oss, att Du låter solen gå upp över landet och att du sänder regn som får grödan att växa. Vi vet att din nåd följer allt du har gjort. Måtte vi vara barmhärtiga mot varandra i hur vi delar dina gåvor, försäkra oss om att alla våra behov blir tillfredsställda och att ingen lämnas hungrig och törstig.
Herre i din nåd…

Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Argentina, Paraguay och Uruguay.

 

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com