27 september 2018


Den ”stora marschen för återvändande” fortsätter och fler palestinier utsätts för beskjutning med skarp ammunition från israeliska militära styrkor. Det har också rapporterats att palestinska fiskare utsätts för press genom många arresteringar och beskjutning med skarp ammunition från den israeliska flottan. Det konstanta trycket på levnadsförhållandena för dessa fiskare betyder att 95 % av anställda i fiskeindustrin i Gaza nu befinner sig under fattigdomsgränsen.

Herre, vi fortsätter att ha de protesterande med i våra böner; kasta ditt nät av skydd över Gaza och dess fiskare så att de kan ta upp rikliga mängder fisk utan att hotas av arrestering och orättvisa.
Herre i din nåd… Hör våra böner.

Trettiofyra demokratiska senatorer, mer än en tredjedel av den amerikanska senaten, har signerat ett brev som kritiserar Trumpadministrationens senaste beslut att dra in amerikanskt bistånd till palestinierna. Senatorerna varnar att dessa nedskärningar, med det borttagna stödet till sjukhus i det israelkontrollerade östra Jerusalem, kommer att skada Israels säkerhet. Demokrater på Capitoleum Hill kräver nu att president Trump ska dra tillbaka sitt beslut att genomföra nedskärningar, som de anser kommer att bidra till en humanitär kris i regionen.

Herre, du kommer aldrig att svika och bli trött. Vi ber för ansträngningarna av lagstiftare i hela världen som arbetar för de maktlösa och fördrivna. Vi ber att du ska förnya deras styrka och uppmuntra dem i deras arbete för rättvisa.
Herre i din nåd…

American Near East Refugee Aid (ANERA) har nyss genomfört ett projekt för att använda renat avloppsvatten i Ramallah. Genom att använda avloppsvatten till exempel för brandsläckning och bevattning av odlingar och trädgårdar ökar tillgången på dricksvatten för hushållen. Staden Ramallah, på Västbanken lider av stor vattenbrist beroende på torka, befolkningstillväxt och att Israel begränsar den palestinska tillgången till grundvattenresurserna.

Gud, som kallade oss bort från dammet och vattnade vårt land med oräkneliga strömmar och stora floder, när vi ser på den här världen, som törstar så efter ditt vatten, låt det påminna oss om all törst i detta land: Törsten efter rättvisa, törsten efter fred, törsten efter möjligheter, törsten efter försoning och törsten efter hopp.
Herre i din nåd…

Den israeliska civiladministrationen har kungjort en expansionsplan för den israeliska bosättningen Tina Omarim i staden Dahriyeh nära Hebron. Land Research Centre, ett palestinskt forskningscenter, släppte en rapport i måndags, som visar att planen kommer att ändra klassificeringen av det palestinskägda området från jordbruksmark till stadsplanerat område för att kunna rättfärdiga expansionen av den illegala israeliska bosättningen. Rapporten säger att planen kommer att leda till att 260 dunum (260 000 m2) palestinskägd mark i staden beslagtas.

Herre, den israeliska ockupationen fortsätter att beröva det palestinska folket sin mark. Vi ber att de som står för internationell rätt och mänskliga rättigheter ska säga ifrån och synliggöra Israels illegala handlingar.
Herre i din nåd…

Sabeel fortsätter att organisera lokala bibelstudiegrupper i samhället för att hjälpa kristna att samlas och reflektera över vad det betyder att följa Kristus idag, när man lever under ett förtryck som begränsar, i Palestina och Israel.

Herre, dina ord är liv och ljus. Vi tackar alla de lekmän som hjälper till att organisera bibelstudiegrupperna och förbereda material. Ta emot våra böner som rökelse ägnad åt dig och våra uppsträckta händer som ett offer om aftonen. (Ps 141)
Herre i din nåd…

Flera internationella grupper kommer att delta i den palestinska cirkusfestivalen, som planeras äga rum på 32 olika platser på den ockuperade Västbanken. Mottot är “enade för frihet”, mot förtryckande begränsningar i Israel och Palestina.

Herre, vi tackar dig för alla dessa som är villiga att använda sina kreativa förmågor för att lyfta fram orättvisorna. Låt din innovative Ande välsigna alla som är involverade i detta projekt.
Herre i din nåd…

Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Bolivia, Brasilien, Chile och Peru.
Herre i din nåd…

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com