17 januari 2019


Demonstrationerna i ”den stora marschen för återvändande” i Gaza fortsatte under sin fyrtioandra fredag. En palestinsk kvinna, Amal Mustafa Taramsi och den fjortonårige Abed Alraouf Salhah dog och åtminstone 25 andra människor skadades av skarp, israelisk ammunition. Egyptiska representanter hade överläggningar dagen före för att förhindra ytterligare eskalering av våldet vid gränsen mot Israel.

 • Herre, vi ber för Amals och Abeds familjer, när de sörjer sina döda. Vi ber också för ett genombrott i fredssamtalen så att det blir ett slut på blockaden av Gaza och det desperata lidandet för människorna, som är under belägring.
  Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

Den här veckan har Palestine Solidarity Campaign (PSC), med framgång utmanat ett brittiskt domstolsutslag. Detta skulle ha begränsat den lokala pensionsmyndighetens möjlighet att dra tillbaka sina investeringar i fonder, på etiska grunder. Om PSC har framgång i sitt överklagande, kommer inte det brittiska parlamentet att kunna påverka beslut om etiskt tillbakadragande av investeringar.

 • Herre, vår Gud, hjälp oss att söka dig flitigt och vandra på dina rätta vägar och dina rättfärdiga stigar. (Ord. 8:17-20). Vi är tacksamma för dem som lyssnar till det palestinska ropet om rättvisa och söker vägar för att fredligt protestera mot Israels brott mot mänskliga rättigheter i Palestina.
  Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

En generalstrejk har utropats för palestinier tisdagen den 15 januari. Den dagen kräver den palestinska myndigheten att företagare och anställda i den privata sektorn ansluter sig till ”the Palestinian Social Security Institution”. Denna institution har bildats för att ge pensioner och försäkringsfördelar. Många protesterar emellertid och litar inte på den palestinska myndigheten och dess avsikter.

 • Käre Herre, vi ber att denna generalstrejk ska bli fredlig och att klagomålen från dem som protesterar ska nå de myndigheter som de berör.
  Herre, i din nåd….   Hör våra böner.

Tusentals palestinska och syriska flyktingar i Mellanöstern lider på grund av svåra förhållanden under vintern. Stormen Norma, som började lördagen den 12 januari, slog till i Libanon och Syrien den här veckan, med kraftigt regn, snöfall och temperaturer under fryspunkten. Många flyktingar måste räddas från översvämmade läger.

 • Herre, du upplevde hur det är att leva som flykting när du föddes till denna värld. Hjälp oss att komma ihåg flyktingfamiljer som måste utstå extrem kyla i tillfälliga skydd. Vi tackar för alla hjälporganisationer och NGO:s som svarade på behoven från de lidande och ställde upp med katastrofskydd, bränsle och mat.
  Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

  I området Sheik Jarrah i östra Jerusalem har fem palestinska familjer fått order från de israeliska myndigheterna att evakuera en byggnad. Enligt ”Civic Coalition for Palestinian Rights” i Jerusalem (CCPRJ) kommer byggnaden att överlämnas till israeliska bosättare som hävdar att de äger byggnaden.

 • Herre, vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen som fortsätter att beröva vårt folk sina egendomar.
  Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

Denna veckas Kumi-aktion fokuserar på arbetet som utförs av Machsom Watch. Sedan 2001 har israeliska kvinnor från Machsom Watch observerat och rapporterat om den israeliska militära ockupationen av Palestina. De har motsatt sig ockupationen och anser att den underminerar respekten för mänskliga rättigheter och demokrati i Israel. Kumi-aktionen uppmanar dig att stanna och tänka efter, när du korsar en gata eller lämnar en byggnad, hur det känns för palestinier som måste passera så många hinder bara för att nå sitt arbete eller skola eller få behandling på ett sjukhus.

 • Herre, vi tackar dig för dem som bryr sig om mänskliga rättigheter och för dem som, likt Machsom Watch, är beredda att övervaka och rapportera om de orättvisor de ser i sitt samhälle.
  Herre, i din nåd…   Hör våra böner.
 • Vi ber tillsammansmed Kyrkornas Världsråd för Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien, förenade Arabemiraten och Jemen.
 • Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com