14 februari 2019


Den “stora marschen för återvändande” fortsätter längs gränsen mellan Gaza och Israel. Två tonårspojkar; Hassan Shalabi, 14 år och Hamza Muhammad Ishteiwi, 17 år, dödades av skarp ammunition. Israeliska styrkor fortsätter att varje vecka använda skarp ammunition, tårgas och “skunkvatten” (mycket illauktande och skadligt för hud och ögon. Övers. anm.) mot demonstranterna.

Livets Gud, vi ber för barn och unga människor som fångats av terror, som de inte förstår eller kan kontrollera. Vi ber för dem som dödats, förlorat kroppsdelar, förlorat familjemedlemmar; de vars framtid ryckts bort eller är dyster, de som inte har några chanser, rörelsemöjligheter och hopp.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Den 7 februari, rev de israeliska ockupationsstyrkorna för 140:e gången beduinbyn al-Araqib i Nevegöknen i södra Israel. Detta var den andra gången samma vecka som byn revs och familjerna lämnades utan skydd i vinterregnen.

Herre, vi tackar dig för modet och envisheten hos dessa människor när de fortsätter att bygga upp sin by och vägrar att tvingas bort från sin mark. Vi ber att du ska hjälpa de israeliska beslutsfattarna att acceptera att sanning och rättvisa alltid triumferar över våldets makt.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Kyrkornas Världsråds följeslagarprogram i Palestina och Israel (EAPPI) har tillfälligt dragit tillbaka alla följeslagare från Hebron. Detta beror på ökande våld från bsättare och israeliska ockupationsstyrkor. Den 7 februari vandrade Rabbis for Human Rights i solidaritet med följeslagarna genom Hebron. De har också lovat att hålla möten med de judiska grupperna för att göra det möjligt för följeslagarna att återvända.

Vi tackar Gud för detta program och stödet det fått av andra organisationer trots traksserierna och våldet som följeslagarna utsatts för. Vi ber att situationen i Hebron snart kommer att tillåta följeslagarna att återvända och fortsätta sitt viktiga arbete.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Den kanadensiska regeringen har dragit tillbaka statusen som välgörenhetsorganisation, för en judisk organisation, efter en granskning, som visade att den har ekonomiskt stöttat israeliska militära projekt och bosättningar på den ockuperade Västbanken.

Herre, vi ber att detta exempel från den kanadensiska regeringen blir en ledstjärna för alla som står upp för rättvisa. Låt organisationer som ger ekonomiska bidrag för illegala militära och civila aktioner få nåden att upptäcka felaktigheten i sina aktiviteter.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Sabeels bönebrev (Wave of Prayer) och ett antal av våra publikationer översätts nu till nio olika språk, tack vare frivilliga runt hela världen.

Herre, vi prisar dig för alla våra vänner runt världen, som stöder oss med många olika talanger, tillsammans med dem som troget ber med oss och använder denna “Bed med Sabeel” (Wave of Prayer). Välsigna dem och deras nära och kära. Vi tackar för deras kontinuerliga åtaganden och varma vänskap och ber dig att stärka vår gemenskap med dem i arbetet för rättvisa och fred.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Fredagen den femtonde februari kommer Sabeel att anordna ett lokalt möte för bibelstudieledare i Jeriko.

Herre, vi tackar dig för ledarnas gåvor och engagemang, när de fortsätter att nå ut till andra i samhället genom sin tro. Låt din Ande komma över dem som tar del i denna utbildningsdag och hjälp dem att höra det budskap du vill att de ska höra.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Kumi Now-initiativet fortsätter denna vecka med Mossawa center och deras arbete mot diskriminering av arabiska medborgare i Israel. Kumi Now uppmanar dig att läsa informationen och sedan agera genom att skriva till ditt utrikesdepartement med buskapet “Jag kräver att Isreal erkänner de arabiska medborgarnas rättigheter och rätten för alla att få leva tillsammans med den de väljer.”

Herre, du som är kärleken, vi ber för Mossawa Center och deras arbete för att stötta arabiska medborgare i Israel. Välsigna dem som tar del i Kumi Now och uppmuntra dem i deras stöd för det palestinska folket

Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Österrike, Liechtenstein och Schweiz.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com