14 mars 2019


Detta var den femtionde veckan i följd av protester längs gränsen mellan Gaza och Israel när demonstranterna i ”den stora marschen för återvändande” fortsatte sitt upprop för rätten att återvända till sina hem, som ockuperats av Israel sedan 1948. Gazas hälsoministerium rapporterade att en ung man, Tamer Khaled Mustafa, dödades och en annan fick allvarliga skador. Mer än fyrtio palestinier skadades av israelisk beskjutning med skarpa skott.

Herre, vi ber för Tamers och Saifs familjer när de sörjer dem som de förlorat. Vi ber för de många människor som skadades i protesterna denna vecka. Vi fortsätter att be om ett genombrott i fredssamtalen och om ett slut på blockaden av Gaza.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Två palestinska barn dog i onsdags, den sjätte mars, i en brand i sitt hem i området Al Salaymeh, nära gamla stan i Hebron på den ockuperade Västbanken. Brandkåren hindrades vid ett vägblock av israeliska soldater och kunde inte nå fram till barnen i tid. Grannar som tog sig in i hemmet och bar med sig barnen, menar att de blev kvarhållna vid vägspärren, så att de inte kunde ta sig till sjukhuset i tid. Den fyraåriga pojken Wael Al Rajabi och hans syster, Malak, arton månader, dog och en annan bror fick svåra brännskador i branden.

Herre, vi ber för Waels och Malaks familj när de sörjer sina förlorade medlemmar och vi ber att den andra pojken ska återhämta sig. Vi ber att den här tragedin kan åstadkomma att ockupationsmakten Israel överväger om de någonsin ska fördröja utryckningsenheter vid kritiska tillfällen.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Det palestinska centret för utveckling och pressfrihet (MADA), har fördömt arresteringarna från palestinska säkerhetstjänsten på Västbanken och Gazaremsan, som skett sedan början av 2019. De har begärt att en reporter för An Najah TV, Hazem Nasser, ska friges, han hävdar att han arresterats felaktigt och trakasserats i häktet.

Herre, vi ber för journalister som riskerar sina liv för att rapportera om sanningen. Vi är tacksamma för organisationer som skyddar deras rätt till yttrandefrihet.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Gruppen av Sabeels vänner, i Ghana, hoppas kunna producera en musikvideo för att kunna öka medvetenheten om det lidande som orsakas av ockupationen av Palestina. De gör insamlingsarrangemang och behöver fortfarande samla in 700 dollar för att finansiera videon.

Herre, vi tackar dig för Sabeels arbete i hela världen. Vi ber att de olika internationella grupperna ska arbeta effektivt för att öka medvetenheten om den situationen av förtryck i Palestina.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Israeliska schaktmaskiner rev beduinbyn al-Araqib, i Negevöknen, i södra delen av Israel för den 141:sta gången i torsdags, den 7 mars. Israelerna försöker tvinga beduinerna att flytta till städer (townships) planerade av regeringen. De har beslutat sig för att stanna och bygga upp byn trots att den är under konstant rivningshot.

Herre, vi ber för beduinbefolkningen att de ska få bli lämnade i fred att föra sin boskap på bete och leva fredligt. Vi ber att detta obevekliga våld av de israeliska myndigheterna mot ”icke-erkända” beduinbyar ska upphöra.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

I måndags, den 4 mars, öppnade israeliska styrkor eld mot en palestinsk bil. Två män dödades och en tredje skadades i byn Kafr Nimeh, väster om Ramallah. De tre unga männen var på väg till sina arbeten och körde på en ojämn, våt väg. Det rapporteras att kollisionen med soldaternas fordon troligen var en olyckshändelse.

Herre, vi ber för familjerna till dem som dött i incidenten, Amir och Youssef, och för att den tredje unga mannen från byn Safa, ska återhämta sig.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Den här veckan fokuserar Kumi Now-intitiativet på ”Olivträdskampanjen”. Joint Advocacy Initiative (JAI), som drivs av KFUM och KFUK, arbetar med att återplantera olivträd. Många palestinska odlare har fått sina träd uppdragna och förstörda på grund av expansionen av de israeliska bosättningarna, den separerande muren och också bosättarvåld. JAI distribuerar olivträdsplantor, som sponsras av människor från hela världen, till odlare som utstått förluster av mark eller skördar.

Herre, olivträden är en så historisk och värdefull resurs för odlare i Palestina. Vi ber för arbetet som utförs av JAI, när de försöker skydda odlarnas inkomstmöjligheter och att kunna ha omsorg om sina odlingar.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.
Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige,
Herre, i din nåd…. Hör våra böner.

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com