21 mars 2019


Den femtioförsta ”stora marschen för återvändande” ställdes in för att spara liv bland de protesterande, efter det att konflikten med Israel flammat upp kvällen innan, när raketer avfyrades från Gaza mot Tel Aviv.
Hamasregeringen i Gaza gjorde räder mot flera hem och arresterade dussintals palestinier som deltog i massprotester mot skatteökningar. Hundratals palestinier i den belägrade Gazaremsan fortsätter att ta till gatorna för att kräva bättre levnadsstandard och bättre ekonomiska förhållanden.

Herre, vi fortsätter att be för rätten att protestera fredligt i Gaza utan hot från israeliska styrkor eller de som kommer från Hamasregeringen. Ge alla sidor vishet och ödmjukhet för att söka en fredlig lösning på alla fientligheter.
Herre, i din nåd… Hör våra böner

Denna vecka fokuserar Kumi Now-initiativet på arbetet som utförs av Al-Haq, som söker efter att öka medvetenheten om hur den israeliska ockupationen av Palestina påverkar tillgängligheten av deras naturtillgångar. Palestinier som bor i området har begränsad tillgång till bördig mark, mineraler och stenbrott och tvingas ofta köpa vatten. Palestinsk tillväxt förhindras, medan illegala israeliska bosättningar snabbt växer på deras mark och blomstrar på deras bekostnad.

Herre, vi ber att Israel ska stoppa stölderna av palestinska resurser, de resurser du har gett vårt land.
Herre, i din nåd…. Hör våra böner

Torsdagen den 21 mars, den första vårdagen, infaller Mors Dag i Palestina.

Vi prisar dig Gud för alla mödrar, speciellt för palestinska mödrar som lever under ockupation; de får ta mer än en rättvis del av problemen, utan att få något erkännande för sitt uthålliga arbete för familjernas och samhällets överlevnad. Vi tackar för alla människor som stöder varandra för att nå större förståelse, styrka och kärlek till livet.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

En ung australiensisk medborgare med extremistisk inriktning har skjutit och dödat 50 människor och skadat 50 andra, som fredligt firade gudstjänst i två moskéer i Christchurch, Nya Zeeland.

Herre, vi ber för dem som har skadats i denna attack och för familjer som sörjer dem som dödats. Vi ber om ett slut på alla former av rasism, även islamofobi, runt hela världen, men speciellt på Nya Zeeland när de ska komma tillrätta med efterdyningarna av detta utbrott av hat.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Den palestinska myndigheten, (PA), kommer endast att betala sina civila tjänstemän halva lönerna för februari. Detta beslut beror på att Israel har valt att hålla inne de skatter de tar in för PA, som utgör den största delen av PA:s budget.

Herre, vi ber för dem som påverkas av denna plötsliga förlust av inkomster. Vi ber att beslutsfattarna i Israel ska förstå den påverkan deras politik får på palestiniernas liv och att de ska betala ut de palestinska medel de har hållit inne.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Under den första marsveckan dog den unga svenska sångerskan och fredsaktivisten, Divina Levrini. Hon har varit en passionerad förespråkare för Palestina och en del av besättningen på ”Ship to Gaza” 2018.

Herre, vi tackar dig för Divina och ber för hennes familj och vänner när de sörjer henne.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Sabeel har nyligen arrangerat två gemensamma möten för olika kvinnliga bibelstudiegrupper i Zababdeh och Jeriko. Sabeel Nazareth har gett ut en bok av patriarken Michel Sabah.

Herre, vi är tacksamma för att dessa kvinnor har fått möjlighet att mötas och studera ditt ord tillsammans. Vi ber att de ska styrkas i sin tro.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Vid den här tiden håller kristna i Jerusalem och runt hela världen en fyrtiodagars period av fasta och bön, under fastan fram till stilla veckan.

Herre Jesus, vi minns hur du fastade under fyrtio dagar när du övervann frestelserna i öknen innan din offentliga tjänst började. Vi är så tacksamma för din trofasthet.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Estland, Lettland och Litauen.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com