28 mars 2019


Två palestinier dödades av israelisk beskjutning under ”den stora marschen för återvändande” som genomfördes i fredags längs gränsen mellan Gaza och Israel. Femtiofem andra palestinier skadades.

Herre, vi ber för alla dessa som skadades och för Nidal Shatat och Jehad Moniers familjer när de sörjer sina närmaste. Vi ber om ett fredligt slut på blockaden av Gaza.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Den här veckan fokuserar Kumi Now-initiativet på arbetet som görs av Aid Watch Palestine (AWP). Detta är en oberoende palestinsk organisation som försöker stimulera, effektivisera och kanalisera internationellt bistånd. De har nyligen hjälpt odlare i Gaza att få bistånd efter det att 29 % av jordbruksmarken i Gaza förstörts genom israeliskt bombardemang.

Herre, vi ber för arbetet av organisationer likt AWP, som försöker hjälpa behövande och arbetar för att värdefulla resurser utnyttjas på ett bra sätt.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

I fredags, den 22 mars startade 8.000 palestinier och internationella besökare i det sjunde årliga ”Free Movement Palestine Marathon” i den ockuperade västbankstaden Betlehem. Sträckningen tog löparna från Födelsekyrkan vid Krubbans torg, längs den separerande muren, genom flyktinglägret Aida och till byn al-Khader.

Käre Herre, vi är tacksamma att så många palestinier och internationella kunde delta i Betlehem Maraton. Vi ber att palestinier återigen kommer att kunna röra sig i landet utan att tvingas att passera vägspärrar och murar, eller att hindras från att nå sin jordbruksmark, att använda vägar eller komma in i bosättningar.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Israeliska schaktmaskiner förstörde, tisdagen den 19 mars, en påbörjad byggnad, vid skolan al-Razi, i flyktinglägret Shufat, i östra Jerusalem. Byggnaden var avsedd för förskola och lågstadium för 400 elever från lägret, för dem finns nu inga lokaler.

Herre Jesus, du visade sådan omsorg om barnen under ditt liv på jorden. Vi ber för de palestinska barnen vars liv är begränsade till flyktingläger och som lider av att vara bortglömda och att behandlas illa av den regering som ska ta hand om dem.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

President Trump tillkännagav torsdagen den 21 mars att USA kommer att förklara de ockuperade Golanhöjderna som israeliskt territorium. Under de senaste femtio åren har USA-administrationen sett Golanhöjderna, som ockuperat syriskt territorium i linje med FN:s säkerhetsråds resolutioner.

Herre, vi ber att regeringar och lagstiftare över hela världen kommer att höja sina röster i protest mot detta provokativa förslag som strider mot internationell lag.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Sabeel har arrangerat en utbildningsresa för kvinnor i vår gemenskap, för att besöka palestinska byar som utrymdes 1948, bland andra Iqrit och Kufr Bir’am.

Herre, vi fortsätter att be för anställda och volontärer i Sabeel. Vi tackar för dem som är villiga att stå upp för och call för rättvisa även om de hotas av repressalier.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Tjeckien, Polen och Slovakien.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

 

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com