11 april 2019


I fredags den 5 april, skadades 84 gränsdemonstranter, öster om Gaza City, av skarp ammunition från Israel. För en av dem är tillståndet kritiskt.

Herre, vi ber för alla dem som skadades under gränsdemonstrationerna denna vecka. Vi ber om styrka och uthållighet för dem som deltar i aktionerna och att deras ansträngningar ska bära frukt.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Denna veckan återlanseras Kumi Now-inititativet. Aktiva medlemmar kan se det som en hjälp för att planera framtida aktiviteter och nya medlemmar kan lära känna kalendern för aktiviteter i “Launch Manual”.

Herre, vi ber för alla de som är kallade att engagera sig i fredlig aktivism för att åstadkomma förändring av det förtryck som så många palestinier måste utstå.
Herre i din nåd… Hör våra böner.

Den 4 april rev israeliska schaktmaskiner beduinbyn al-Arabiq, i Negevöknen, för 142:a gången. Rivningen genomfördes i ett försök att tvinga beduinbyn (tillsammans med 34 andra icke erkända byar) att flytta till regeringens zoner av “townships” och bana väg för konfiskeringen av deras egendom.

Beskyddets Gud, vi ber att beduinfolket inte ska utsättas för hot och våld, utan få leva fredligt i sina byar och inte ofredas och hotas med påtvingad förflyttning.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Israeliska bosättare har använt flera schaktmaskiner för att förstöra fruktträd och att plana ut palestinsk mark i byn Burin. De planerar för en utbyggnad av bosättningen Yitzhar. Samtidigt har israeliska militära schaktmaskiner använts vid den östra gränsen av byn Khan Younis i Gaza för att göra räder in på palestinsk odlingsmark.

Herre, vi ber för de palestinska bönderna när de ser sina skördar förstöras och plundras på sin mark och ändå inte har kraft att protestera. ”Herre, du hör vad de betryckta begär, du lyssnar och stärker deras mod.” (Ps 10:17)
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Elaine Zoughbi, den amerikanska hustrun till direktorn för Wi‘am Center i Betlehem som också är medlem i Sabeels generalförsamling nekades inresa vid flygplatsen i Tel Aviv. Avvisningen grundades på nationella säkerhetsskäl. Många internationella som är gifta med palestinier blir antingen nekade inresa till landet eller får göra besök med turistvisum med risken att de kan nekas inresa när som helst.

Herre Jesus, du förstod hur viktig familjen är och den naturliga omsorg och oro vi känner för dem vi älskar. Till och med när du led på korset bad du din lärjunge Johannes ta hand om din förtvivlade mor. Vi ber om ett slut på politiken kring familjeåterförening som ger sorg och separation i så många palestinska familjer.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Sabeels Vänner i Nordamerika, (FOSNA), har varit värd, den 30 och 31 mars, för dagar av träning i berättande för palestinier, vid Houstons universitet. Dagarna gav möjlighet för palestinier som lever i diasporan att utveckla sin berättadeteknik och stärka sin röst i samhället.

Herre, vi tackar dig för möjligheten för palestinier att återknyta till sina familjers historia och att bevara dem för framtida generationer.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Muddi Craft Distillery i Betlehem har fått en guldmedalj för “Årets arrak” vid Berlin International Spirits Competition för sin traditionellt tillverkade arrak. Muaddi Arak är en arabisk spritdryck som tillverkas med inhemska ingredienser och tekniker.

Herre, vi tackar dig för skickligheten hos många palestinska entreprenörer som, trots ockupation och kontroll av resurser, kan producera produkter i världsklass. Ge dem uthållighet och tro till att fortsätta med sitt arbete trots de utmaningar de möter dagligen.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Den israeliska bosättarorganisationen, Regavim, kräver att den israeliska högsta domstolen tvingar fram implementeringen av beslutet att riva den palestinska beduinbyn Khan al-Ahmar. Förra veckan invigde byn ett nytt bibliotek, ett sätt att utmana och visa sitt motstånd.

Herre, vi fortsätter att be för säkerheten i byn och gemenskapen i Khan al-Ahmer. Fortsätt att välsigna de modiga människor gör motstånd mot rivningsbeslut från den israeliska ockupationen.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Vi ber tillsammans med Kyrkornas världsråd för Bulgarien, Ungern och Rumänien.
Herre i din nåd… Hör våra böner.

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com