25 april 2019


De israeliska myndigheterna har tillkännagett en veckolång allmän stängning av Västbanken och Gaza under den judiska passover-högtiden. Alla vägspärrar och gränsövergångar till Västbanken och Gaza kommer att vara stängda och inresa till Israel för alla som har tillstånd utfärdade i Israel kommer att stoppas utom i exceptionella fall.

Herre, vi ber för dem som kommer att påverkas av detta veckolånga förbud. Så många palestinier lever i fattigdom och är beroende av inkomsten från sina arbeten i Israel och detta förbud kommer göra deras kamp ännu svårare.
Herre, i din nåd… Hör våra böner

Protesterna i “den stora marschen för återvändande” fortsatte längs Gaza/Israelgränsen i fredags, med i huvudsak fredliga deltagare, som krävde möjligheten att återvända till sina hem. Åtminstone 37 palestinier skadades av beskjutning med skarp ammunition, bland dem 5 sjukvårdare och 4 journalister.

Herre vi ber för dem som skadats, och vi minns dem som tar risker i sitt arbete för att hjälpa de svaga och de som skadats.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Mer än 300 kristna har dödats och mer än 500 skadats när kyrkor och hotell på Sri Lanka bombades under påskfirandet. Bombningarna genomfördes av radikala terroristgrupper och riktades direkt mot kristna grupper.

Käre Herre, i denna tid av fasa och förlust, trösta dem som sörjer, ge frid till de rädda och förunna dem som återhämtar sig helande. Vi ber att du ska styrka den kristna gemenskapen på Sri Lanka; låt dessa bröder och systrar i Kristus få möta varandra som stöd och inte vara rädda för att samlas. Låt oss få ett engagemang som reagerar med icke-våld och och tålamod som verkar tills du kommer tillbaka; och lär oss att hata enbart vårt klantänkande och vår fördomsfullhet som skiljer oss från dem som inte liknar oss.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Denna veckas Kumi Now-initiativ fokuserar på det arbete som görs av Department of Service to Palestinian Refugees (DSPR). Organisationen bildades av präster och lekmän före och under 1948. Vid den tiden tvingades 750.000 palestinier lämna sina hem och många blev flyktingar. Det finns nu över 5 miljoner flyktingar i 58 flyktingläger i regionen, spridda i Jordanien, Libanon, Syrien, Västbanken och Gaza. DSPR verkar för rätten till nödvändig service för palestinier och för att stärka deras samhällen, med hoppet om att de ska få återvända till sitt hemland.

Herre, vi tackar dig för DSPRs arbete när de försöker hjälpa palestinska flyktingar att få leva ett värdigt liv i förtryckande omständigheter. Vi ber att rösterna från dessa flyktingar ska bli hörda genom organisationer likt DSPR, i framtida fredsförhandlingar med Israel.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Israelisk polis stoppade en palestinsk fotbollsturnering i närheten av Beit Safafa i den centrala delen av Västbanken i Jerusalemsdistriktet. Polisen hävdade att turneringen anordnandes av Palestinska myndigheten för att markera minnesdagen för palestinska fångar. Turneringen arrangerades för tolv lag med 12 -13-åringar av Jerusalemite Forum som inte har någon politisk koppling.

Herre, de barn som hoppades att få spela i den här turneringen har blivit så besvikna över att den ställdes in. Dessa unga har få möjligheter att få delta i tävlingar, eftersom de lever i samhällen bakom den israeliska separationsmuren, avskurna från den övriga Västbanken. Vi ber för dem att de ska få andra möjligheter att tävla och glädjas över att få spela fotboll.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Israels högsta domstol har avvisat en överklagan från familjer i Silwan-distriktet i östra Jerusalem. Deras överklagande handlade om att de ansåg sig diskiminerade, genom att inte få byggnadstillstånd och därför tvingats bygga illegalt. Israelisk polis och myndigheter börjar riva 60 byggnader, hem för 500 människor, onsdagen den 17 maj.

Herre, vi ber vi ber för de hundratals människor som kommer att bli hemlösa i östra Jerusalem denna vecka, eftersom de har nekats byggnadstllstånd. Det står klart att hus efter hus kommer palestinier att tvingas ut ur östra Jerusalem. Vi ber att denna diskriminering mot palestinier som ansöker om byggnadstillstånd ska synliggöras och att detta sätt att hantera ansökningar ska minska.
Herre, i din nåd.. Hör våra böner.

Jerusalems kommun har tillkännagivit att dess allmänna förskolor inte längre får ta emot främlingar eller minoriteter (vanligtvis använder man det begreppet när man menar palestinier) in i lokalerna på grund av säkerhetsskäl. Centret “Rasism Crisis Centre” har höjt protester mot detta tillkännagivande och kommunen har gått med på att ta tillbaka dessa formuleringar.

Herre Jesus, vi ropar till dig när vi hör om att barn stängs ute i den heliga staden Jerusalem på grund av sin etnicitet. Herre, du sände ut din följare till att göra alla folk till dina lärjungar. Ingen ska stängas ut från ditt rike på grund av rasism.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Under denna påskveckan kommer tusentals ortodoxa kristna, i hela världen, som följer den julianska kalendern, att fira uppståndelsen i många kyrkor, så också i Gravkyrkan i Jerusalem.
Vi prisar dig Herre och tackar dig för att du låter ditt ljus skina över oss: “Välsignad den som kommer i Herrens namn.” Ps. 118:26

Vi ber tillsammans med Kyrkornas världsråd för Armenien, Azerbajdzjan och Georgien.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com