6 juni 2019


Protesterna genom “den stora marschen för återvändande” och “bryt belägringen”, vid Gazas gräns fortsatte fredagen den 31 maj. De sammanföll med den internationella Jerusalemdagen och ett årligt evenemang den sista fredagen i Ramadan. Åtminstone sju palestinier, varav ett barn, skadades av skarp ammunition från israeliska styrkor under protesterna.

 • Käre Herre, vi ber för dem som skadades under protesterna. Vi ber för befolkningen i Gaza, när de fortsätter att demonstrera för rätten att återvända till sitt hemland och ber om ett slut på den tolvåriga blockaden av Gaza som gör livet där outhärdligt. Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

Denna veckas Kumi Now-initiativ utforskar arbetet som görs av Palestine Museum of Natural History och Palestine Institute of Biodiversity and Sustainability i Bethlehem. Organsationerna etablerades 2014 för att genomföra forsknings- och bevarandeprojekt i naturmiljön i Palestina.

 • Herre, vi ber för arbetet som utförs av Palestine Museum of Natural History och Palestine Institute of Biodiversity and Sustainability. Vi tackar dig för det som görs av dem som vill ta hand om naturen och det liv som utvecklas där. Vi ber att, de, genom sitt arbete, ska finna sätt att använda resurserna mera hållbart.
  Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

Den här veckan kommer våra muslimska vänner I Palestina, Israel och runt hela världen att fira Eid al-Fitr, festen som markerar slutet på Ramadan.

 • Herre, vi ber att detta ska bli en speciell tid för alla som firar och att de ska få möjlighet till gemenskap med familj och vänner utan att deras rörelsefrihet ska begränsas. Herre, I din nåd…   Hör våra böner.

I söndags, arrangerade Sabeel en solidaritetsresa för kvinnor till de ockuperade Golanhöjderna. Gruppen firade gudstjänst med den lilla kristna gemenskapen i Golan, tog del av deras verklighet och visade dem sin vänskap.

 • Vi tackar dig för optimismen, energin och entusiasmen hos de många kvinnor som deltar i planeringen av Sabeels aktiviteter. Vi ber för människorna på de ockuperade syriska Golanhöjderna, för den del av samhället som deporterades av Israel och för den del som lever kvar under israelisk ockupation.
  Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

Knesset, det israeliska parlamentet, röstade den 29 maj för att upplösa sig själv, eftersom Benjamin Nethanayhu misslyckats med att bilda en regering bestående av en majoritetskoalition. Det betyder att landet kommer att hålla ett nytt val den 17 september, två veckor före Nethanyahus förväntade domstolsförhandling om en serie korruptionsanklagelser.

 • O Herre, vi ber att de som är valda till Knesset ska representera alla Israels invånare och sköta sitt ämbete på ett hederligt sätt. Herre i din nåd…   Hör våra böner.

Söndagen den 2 juni firade Israel sin årliga Jerusalemdag, för att minnas ockupationen av östra Jerusalem under kriget 1967. Firandet kulminerade i extremt högerinriktade ungdomars marsch genom Gamla Stan till Damaskusporten. De ropade slagord mot kristendom och islam, när de proklamerade Jerusalem som odelad huvudstad för Israel. Det uppstod också konflikter på moskéområdet när israeliska judar kom upp på området för att be, vilket normal är förbjudet och speciellt under de sista dagarna av Ramadan.

 • Herre, vi ber att de israeliska myndigheterna måtte inse att det inte blir någon fred och rättvisa om inte den internationella humanitära lagen följs. Låt alla människor från alla religioner få be på sina heliga platser utan att hotas av störningar och våld.
  Herre, i din nåd…   Hör våra böner

Shadad var den enda överlevande av trillingar som föddes i januari 2019 på Manassehsjukhuset i östra Jerusalem. Hennes mor tog sig hem till Gaza för att begrava hennes syskon. Efter det förhindrades modern att återvända för att ta hand om Shadad på grund av tillståndssystemet som införts av den israeliska regeringen. Efter sex månader kunde hon återvända till Shadad.Sabeel wave of Prayer-6 juni 2019

 • Käre Herre, vi ber för palestinska barn som lämnas ensamma på sjukhus för att genomgå svåra medicinska behandlingar, medan deras föräldrar väntar på tillstånd för att få vara med dem. Vi ber att denna inhumana politik ändras så att familjerna tillåts stötta sina barn på sjukhus. Herre, i din nåd…   Hör våra böner. 

Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för:

 • Lesotho, Namibia, Sydafrika och Swaziland. Herre, i din nåd…   Hör våra böner.

 

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com