1 augusti 2019


Under den sextioåttonde fredagen av “den stora marschen för återvändande”, den 26 juli, skadades 71 palestinska civila när israelisk militär fortsatte att använda övervåld mot fredliga demonstranter vid Gazaremsans östra gräns. Bland de skadade finns åtminstone 30 barn, 3 kvinnor och en sjukvårdare. 39 civila besköts med skarp ammunition och 4 av dem fick måttliga till allvarliga skador. 23-årige Ahmed el Kara avled dagen efter av sina skador.

• Gode herde, ingen flykting är en främling för dig och ingen är någonsin långt borta från din kärleksfulla omsorg. Vi ber att du ska vaka över dem som fortsätter sina anträng¬ningar för att få återvända hem. Vi ber om helade hjärtan hos Ahmeds familj och alla dessa skadade som utstår denna tragedi och trauma som vi inte kan föreställa oss. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Kumi Now koncentrerar sig denna vecka på Women in Black och deras angelägenhet – kvinnor i konflikt. De som följer Kumi Now uppmanas att läsa om organisationen, deras fokus och fallstudie och sedan ansluta sig till Kumi-aktionen att genomföra en vaka där du bor.

• Herre Jesus, Fredsfurste, du kommer i ditt rike med rättvisa och rättfärdighet (Jesaja 9:6,7). Hjälp oss att stå upp för dem som försöker att tala om rättvisa och framföra sin sanning till dem som styr över oss. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Tolv hyllade palestinska författare har gett en bild av hur deras land kommer att se ut år 2048, hundra år efter Nakba. De såg mer är 700 000 fördrivna från sina hem, i vad som anses vara den första samlingen av science fiction från de ockuperade områdena. Berättelserna i “Palestina 100+” sträcker sig från Majd Kayyals beskrivning av en futuristisk lösning av den nuvarande situationen (där två parallella världar finns i samma geografiska område) till Saleem Haddads Matrix-lika koncept av “digital rätt att återvända”.

• Käre Herre, vi tackar dig för att palestinska författare använder sina kreativa gåvor för att lyfta de svårigheter som deras folk upplever under ockupationen i Palestina och Israel och hur de kan föreställa sig en ny värld. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Ett antal attacker, s.k. “prislappar”, har skett i flera palestinska städer och i östra Jerusalem. I den arabiska staden Kufr Qasim, har många fordon, som tillhör palestinska invånare skadats och rasistisk graffiti sprayats på väggar av extremistiska bosättare.

• Du rättvisans Herre, vi ber att de som utfört dessa dåd hålls ansvariga för sina handlingar och vi ber om ett slut på allt sådant våld. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Resultaten från “Palestinian Tawjihi” (avslutningsprov) har släppts under de senaste två veckorna och många unga människor tar nu examen och ser fram mot framtiden.

• Vi ber för de tusentals ungdomar som firar det de uppnått och vi kommer ihåg de studerande som inte nått de betyg de strävat efter. Låt de palestinska studenterna använda sin utbildning till att förbättra sitt samhälle och att stärka de sammanhang de lever i. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Thaer Fakkhoury, en palestinsk journalist. som arresterats av palestinska säkerhetsstyrkor på grund av sina artiklar, har släppts mot borgen i avvaktan på ytterligare undersökningar.

• Herre, pressfriheten hotas från både palestinska och israeliska myndigheter. Vi ber att alla journalister ska få möjlighet att berätta vad de ser utan rädsla för repressalier. Vi tackar dig för arbetet de människor utför som vill ge oss rättvisande och korrekt information och säga sanningen till makthavarna. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Sabeels första internationella möte kommer att äga rum i Palestina den 2 – 7 december 2019. Mötet kommer att bygga på teologin bakom Kumi Now och samla organisationer som arbetar för fred och rättvisa i Det heliga landet. Registreringen är nu öppen via www.sabeel.org.

• Herre, när vi organiserar och registrerar för mötet, ropar vi till dig om att detta år ska bli tiden för Palestina och tiden för rättvisa åt palestinier. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för:
• Republiken Kongo, Gabon och São Tome´ och Principe. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com