Dagsarkiv: 18 september, 2019


Under den sjuttiofjärde fredagen av “Den stora marschen för återvändande” skadades 75 civila av den israeliska arméns överdrivna våld mot, i huvudsak, fredliga demonstranter längs Gazas östra gräns. 34 barn och en journalist finns bland de skadade. Detta är ett klart brott mot internationell rätt. All trösts Gud, vi ber för alla som skadades när de protesterade fredligt i Gaza; för de tusentals som återhämtar sig från skador och trauman; för de ytterligare tusentals som sörjer oåterkallelig förlust av ett syskon, en förälder, en vän eller ett barn. Vi ber också om ett slut på den pågående, orättfärdiga, militära blockaden […]

19 september 2019