19 september 2019


Under den sjuttiofjärde fredagen av “Den stora marschen för återvändande” skadades 75 civila av den israeliska arméns överdrivna våld mot, i huvudsak, fredliga demonstranter längs Gazas östra gräns. 34 barn och en journalist finns bland de skadade. Detta är ett klart brott mot internationell rätt.

All trösts Gud, vi ber för alla som skadades när de protesterade fredligt i Gaza; för de tusentals som återhämtar sig från skador och trauman; för de ytterligare tusentals som sörjer oåterkallelig förlust av ett syskon, en förälder, en vän eller ett barn. Vi ber också om ett slut på den pågående, orättfärdiga, militära blockaden av Gaza. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Veckans Kumi Now-initiativ inbjuder dig att genomföra en Kumi City-marsch för rättvisa och fred i Palestina/Israel. Du får råd om hur du kan organisera en sådan marsch och hur du kan uppmuntra andra att delta.

Herre, vi tackar dig för alla som är beredda att med ickevåld agera mot ockupationen av Palestina genom att organisera fredliga protester där de bor. Vi ber att fler människor, runt om i världen ska bli medvetna om orättvisorna som möter palestinierna i sitt hemland. Herre , i din nåd… Hör våra böner.

Valet i Israel den 17 september hölls mindre än sex månader efter det att partierna inte lyckats bilda en regering efter valet i april. Kandidater presenterades från 31 partier, varav de två största, Netanyahus högerparti Likud och Benny Ganzs mer mitt-orienterade Kahol Lavan (Blåvitt), tycks samla flest röster och lika många platser i parlamentet.

Vi ber, Herre, att väljarna ska välja en regering som stödjer och skyddar rättigheterna för alla människor som bor i det Heliga Landet. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Den 10 september lovade Benjamin Netanyahu att annektera Jordandalen, som utgör en tredjedel av Västbanken, om han blir återvald. Löftet fördömdes av palestinierna, arabländerna, EU och FN.

Herre, ”du är min trygga borg, min klippa och min tillflykt” (Ps 94:22). Hjälp oss att lita på dina löften och din tröst när vallöftena verkar så dystra. Vi ber om din kraft till lagstiftare och regeringar runt hela världen att förmå Israel att avstå från ytterligare kränkningar av internationell rätt. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

I landets varma septembersolsken deltar tusentals besökare i den femtonde oktoberfestivalen i Taybeh. Bryggeriet i Taybeh grundades 1994 av Nadim Khoury och hans familj, kort efter det att Osloavtalen signerats. De producerar vin och kosher-certifierat öl för den israeliska marknaden och alkoholfri öl för kunder som vill ha “halal”- drycker.

Herre, vi tackar dig för företag som ger arbete och kunskap till människor som lever i ett område med stor arbetslöshet. Vi tackar för Khoury-familjens uppfinningsrikedom och för alla palestinier som använder sina gåvor och kunskaper till att förbättra människor livsvillkor och Palestinas ekonomi. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Svenska kyrkan och Sabeels vänner i Sverige bjuder denna vecka in till möten och höstkonferens på flera orter där Sabeel Jerusalem deltar

Herre, välsigna Svenska kyrkan och Sabeels vänner i Sverige, när de möts under veckan. Låt deras möten fungera som en inspiration för alla som deltar och göra det möjligt för dem att lära sig mer om vardagens verklighet i Palestina och Israel. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Nätverket för rättvisa och fred i Palestina och Israel (The United Network for Justice and Peace in Palestine and Israel, (UNJPPI)) samlades i Ottawa den 13 september. Fokus för konferensen var att enträget uppmana den kanadensiska regeringen att hålla Israel ansvarigt för det sätt som man överträder internationell humanitär lag i Palestina.

Herre, vi tackar dig för arbetet som utförs av UNJPPI-nätverket i Kanada och för deras upprop för rättvis fred och lika rättigheter för alla som lever i Israel/Palestina. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Kyrkornas Världsråd (WCC) uppmanar denna vecka alla kyrkor att ta del i Kyrkornas bönevecka för fred i Palestina och Israel. De ombeds att delta genom gudstjänster, information och aktiviteter som stödjer fred och rättvisa för israeler och palestinier.

Vi ropar till dig, Herre, för alla i Palestina och Israel som är förlamade av orättvisor, rädsla och våld. För dem som lever med misstänksamhet istället för hopp och med osäkerhet istället för säkerhet. Välsigna dem som tar del i böneveckan för fred och låt deras budskap nå fram till öppna sinnen. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för:
Argentina, Paraguay och Uruguay. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

 

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com