26 september 2019


Under den sjuttiofemte fredagen av “Den stora marschen för återvändande” skadades 109 civila av den israeliska arméns övervåld mot fredliga protester längs Gazaremsans östra gräns. 39 barn, en kvinna, två sjukvårdare och en journalist fanns bland de skadade. De som organiserar marschen och marschen “Bryt belägringen” höll protesterna under rubriken “Libanons flyktingläger” till minne av massakern i Sabra och Shatila, som drabbade palestinska flyktingar i Libanon för 37 år sedan.

Rättvisans Gud, vi ropar till dig i klagan över skadorna som orsakas av övervåld från den israeliska militären mot de i huvudsak fredliga protesterande i Gaza. Vi ber att de som har makten ska förstå de svårigheter och stridigheter som orsakas av pågående blockad av Gaza och agera för att lyfta den. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Den har veckan infaller den tredje Kumi Check-in. Sabeel är tacksamma för all slags respons på de infallsvinklar och aktiviteter som föreslagits på www.kuminow.com sedan snart ett år. Lämna din respons via email till feedback@kuminow.com.

Herre, vi är tacksamma för informationen som kommer från Kumi-initiativet om organisationer som arbetar för fred och rättvisa i Palestina/Israel. Vi är också tacksamma för de ickevålds-aktioner som föreslås av Kumi för att väcka uppmärksamhet, runt hela världen, om förtrycket av palestinier i deras eget land.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Måndagen den 16 september höll Sabeel ett av sina bibelstudier för kvinnor i Jerusalem. Sabeel genomför ett antal kontextuella bibelstudier i olika delar av landet för att fördjupa tron i den kristna gemenskapen och koppla vår tro till verkligheten på marken.

Herre, vi är så tacksamma att det finns en hunger efter ditt ord i sammanhangen som betjänas av Sabeel. Vi ber att din Ande ska leda och guida vid dessa tillfällen och att de ska ära dig och välsigna dem som deltar. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Sabeels första “International Gathering” kommer att äga rum i Betlehem den 2 – 7 december. Mötet kommer att uppdatera deltagarna om den nuvarande situationen på marken i Palestina. Det ger också möjlighet att dela bön och gemenskap med palestinska kristna och att möta muslimska och judiska bröder och systrar som arbetar i organisationer som söker en rättvis fred i Palestina/Israel.

Herre, vi tackar dig för Sabeels arbete och lägger mötet i din hand. Vi ber om tidiga anmälningar från hela världen. Vi ber också att ämnena som behandlas på konferensen, ska leda till en bättre förståelse av förtrycket av palestinierna och av vägen framåt för att nå fred och rättvisa i deras land. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Fredagen den 20 september genomfördes en konferens i Jerusalem om den kristna, palestinska läroplanen under rubriken “Identitet och Tillhörighet”. Sabeel stödde konferensen och dess teman “Radera historien”, “Tvetydighet” och “Bygga en framtid”. Konferensen är starten på en dialog om hur läroplanen är skriven och hur “andra” beskrivs i den.

Käre Herre, vi ber för alla dem som är involverade i att granska den kristna, palestinska läroplanen. Låt dem känna ledningen av din helige Ande i allt de gör. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Den israeliska armén gjorde en nattlig räd den 19 september på kontoret till Addameer, en stödorganisation till palestinska fångar. De sökte igenom kontoret och beslagtog fem bärbara datorer och annan utrustning. Addameer utsattes för räder både 2002 och 2012. Kontoret finns i Ramallah på den ockuperade Västbanken, i ett område med palestinsk kontroll, men där den israeliska armén regelbundet gör räder.

Herre, vi ber för alla som arbetar för att stödja mänskliga rättigheter för de palestinier som är fängslade i Israel och på de ockuperade områdena. Ge dem kraft att, trots försök att tysta dem, fortsätta sina ansträngningar att representera människor som berövas sina rättigheter och sin frihet. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Nu när sommarhettan svalnar i det Heliga Landet börjar högsäsongen för turism och många grupper söker sig till Sabeel och till möten med verkligheten på marken i Palestina och Israel.

Herre, vi tackar dig för internationella besökares möjlighet och vilja att dela gemenskap med palestinska kristna och på det sättet förstå hur livet är att leva under ockupation. Vi ber att du ska välsigna och leda dem som kommer att delta i en sådan gemenskap.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Bolivia, Brasilien, Chile och Peru. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

 

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com