Dagsarkiv: 2 oktober, 2019


Under den 76:e fredagen av “Den stora marschen för återvändande” dödades Sahar Othman, 22 år, och skadades mer än 100 civila på grund av den israeliska militärens övervåld mot fredliga protesterande längs Gazaremsans östra gräns. Herre, vi ber för Sahars familj, när de sörjer den de förlorat. Vi fortsätter att be för säkerheten för dem som protesterar och att de ska kunna fortsätta sina protester med icke-våldsmetoder för att få rätt att återvända till sitt fädernesland. Herre, i din nåd… Hör våra böner. Denna veckas Kumi Now – initiativ fokuserar på de problem palestinier i östra Jerusalem och på de […]

3 oktober 2019