3 oktober 2019


Under den 76:e fredagen av “Den stora marschen för återvändande” dödades Sahar Othman, 22 år, och skadades mer än 100 civila på grund av den israeliska militärens övervåld mot fredliga protesterande längs Gazaremsans östra gräns.

Herre, vi ber för Sahars familj, när de sörjer den de förlorat. Vi fortsätter att be för säkerheten för dem som protesterar och att de ska kunna fortsätta sina protester med icke-våldsmetoder för att få rätt att återvända till sitt fädernesland. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Denna veckas Kumi Now – initiativ fokuserar på de problem palestinier i östra Jerusalem och på de ockuperade områdena möter när de söker byggnadstillstånd. Den kristna familjen Nassar, som ägt och brukat marken på en kulle sydväst om Jerusalem sedan 1961 tillhör de drabbade. Den israeliska regeringen har hotat familjen med fördrivning, skurit av vatten- och eltillförsel och blockerat deras tillfartsväg. Trots det stannar familjen kvar och “vägrar bli fiende”. De väljer istället att göra icke-våldsmotstånd.

Herre, vi ber att den israeliska regeringen ska släppa sitt strupgrepp om tillstånden för palestinsk byggnation och utveckling. Vi ber att alla människor i det Heliga Landet ska få sina rättigheter och service på ett rättvist och jämlikt sätt. Vi ber speciellt för det kristna vittnesbördet från Tent of Nations. Vi ber att familjen Nassar och deras stödjare ska styrkas så att de behåller tro och hopp levande i sina hjärtan, oberoende av vilka provokationer de kommer att möta. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Den 26 september uttalade den provinsiella synoden av den Anglikanska Kyrkan i Sydafrika sitt stöd för aktioner genom “välriktad bojkott, avbrytande av investeringar och sanktioner”. De beskriver situationen i Palestina/Israel som delvis värre än apartheid. De vädjar också till medlemmar i kyrkor som planerar ett besök i det Heliga Landet att välja en “inkluderande och balanserad” resplan som innebär kontakt med palestinska kristna.

Herre, vi är tacksamma för den oro Anglikanska kyrkan i Sydafrika visat under sin senaste synod. Vi ber tillsammans med dem för Palestina. Herre, välsigna Palestina.
Befria från allt förtryck och ge rättvisa och fred. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

I slutet av september framtvingade den israeliska regeringen ett stopp för FIFA Palestine cup, utan någon verklig orsak. De nekade laget från Gaza att resa för att möta Nablus-laget i Palestinian National Football Club Championship. Det är andra gången tävlingen ställs in och nu ifrågasätts om Israel ska hållas ansvarigt för hur palestinska spelare behandlas, eftersom Israel signerat konventionen mot apartheid inom sport.

Herre, vi ber att entusiasmen och hoppet hos de palestinska fotbollsspelarna ska förbli ogrumlad trots dessa besvikelser. Herre, vi ber också att ett internationellt tryck ska påverka Israels sätt att behandla palestinska idrottslag. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Turkiets president Erdogan har uppmanat FN att agera i linje med sina många resolutioner om Israel. Han konstaterade att Israel sedan 1947 tagit över palestinsk mark “med målet att eliminera en palestinsk stat” och att “århundradets deal” från president Trump kommer att stödja dessa territoriella ambitioner.

Herre, vi ber om ett slut på den israeliska militära ockupationen av Palestina och att de många orättvisor som lagts på det palestinska folket ska upphöra. Vi ber om förnyade internationella ansträngningar för att hjälpa palestinier och israeler att leva tillsammans i fred i det Heliga Landet. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Den 30 september började judar runt hela världen att fira Rosh Hashana – Ett Nytt År. Det är en tid av förnyelse och eftertanke och firas med familj och vänner. Högtiden symboliseras av äpplen och honung.

Herre, när den judiska kalendern går från 5779 till 5780 ber vi att allt firande ska vara omgivet av glädje. rättvisa, frigörelse, kärlek och hopp för alla. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Mahmoud Abbas, president för Palestinska myndigheten, har också vänt sig till FN:s generalförsamling. Han varnade för att varje försök att annektera Jordandalen, som premiärminister Netanyahu lovade sent i valkampanjen, kommer att medföra annullering av alla diplomatiska överenskommelser mellan Palestina och Israel. Han konstaterade att USA inte längre kan agera som en fredsmäklare i regionen efter sitt “olagliga” erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad och stödet för Israels aggression mot palestinier. Han lovade att kräva att de sedan länge försenade valen i de palestinska områdena ska genomföras, detta skulle ses som formandet av en framtida palestinsk stat.

Herre, vi är tacksamma att FN har fått klara varningar denna vecka från politiker och människorättsarbetare om den kritiska situationen i Gaza och de ockuperade territorierna. Vi ber att det internationella samfundet ska påverkas att ge ekonomiskt och politiskt stöd till palestinierna för att undvika en katastrof.
Herre, i din nåd… Hör våra böner
.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Colombia, Ecuador och Venezuela.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

 

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com