21 november 2019


Den “Stora marschen för återvändande” inställdes in i fredags efter två dagar av bombningar från de israeliska ockupationsstyrkorna (IOF) över Gazaremsan, som svar på raketangrepp från Islamiska Jihad. Före vapenvilan som förhandlades fram med stöd av Egypten och FN dödade IOF 33 palestinier, varav tre civila, åtta kvinnor och tre barn. Dessutom skadades 46 civila, sex kvinnor och 16 barn. Bland dessa finns den familj på åtta personer, som så tragiskt dödades i området Dir al-Balah. Enligt IOF bombades familjens hem på grund av “för gamla underrättelseuppgifter”.

Fredens Gud, våra böner om en varaktig vapenvila och skydd för civila, är utan slut. Det finns ingen snabb lösning på den humanitära katastrofen med brist på vatten, elektricitet, medicinsk utrustning och utbrott av sjukdomar. Herre, trösta ditt folk i Gaza, var med dem i skyddsrummen, i de skadade kvarteren, i de överfulla sjukhusen och i köerna när de väntar på vatten. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Kumi Now-initiativet fokuserar det arbete Wi’am, det palestinska konfliktlösningscentret i Betlehem, utför. Wi’am har startat program för att hjälpa det lokala samhället att hantera långtidseffekter av den israeliska militära ockupationen. Det finns upp till 20 000 palestinska invånare som lever i trängsel i de närbelägna flyktinglägren Aida och Deheisha. De lever med hög stressnivå på grund av täta militära räder och arresteringar i lägren.

Käre Herre, vi tackar dig för Wi’ams arbete och speciellt för deras uppsökande arbete bland barn i de överfyllda flyktinglägren. Vi ber att deras arbete i skuggan av den separerande muren ska ge ljus och hopp till alla som lever i ett mörkt och farligt område. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Sabeels årliga julmiddag kommer att äga rum den 14 december i östra Jerusalem. Präster och alla medlemmar i de kristna församlingarna inbjuds att fira tillsammans och förnya sina vänskapsband och ömsesidiga stöd.

Herre, vi tackar dig för detta glada tillfälle och gläder oss åt att våra palestinska bröder och systrar kommer tillsammans i ett firande som ”en kropp i Kristus”. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Ayman Odeh, en israelarabisk advokat och politiker finns nu med i gruppen “Ledare” i tidskriften Times lista “100 Next” över förväntade stjärnor som kommer att forma framtiden inom olika områden. Odeh leder Hadash-partiet och är som ledamot av Knesset ledare för samlingslistan “Joint List”. Han hävdar att judisk-arabiskt samarbete är vägen framåt i det politiska arbetet.

Herre, vi ber för alla som arbetar för fred, jämlikhet och rättfärdighet i det heliga landet i en anda av samarbete och förståelse. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Sabeel anordnar sin första internationella Gathering 2 – 7 december. Deltagarna kommer att mötas på olika platser i Betlehem för att få en djupare förståelse för den politiska situationen i det heliga landet och möta både judar och kristna. De kommer också få möjligheter att fira gudstjänst och glädjas i gemenskapen med de kristna i Betlehem.

Herre, vi ber för all den noggranna planering och organisering som pågår för att göra mötet relevant och intressant. Vi ber att du ska göra det möjligt för dem som deltar att lära nytt och känna sig redo att dela sina upplevelser när de återvänder hem. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Östtimor (Timor Leste), Indonesien och Filippinerna. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

 

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com