28 november 2019


Den ”Stora marschen för återvändande” ställdes även denna vecka in av rädsla för de israeliska ockupationsstyrkorna (IOF) extrema metoder mot dem som protesterar. OCHA, FN-organet med ansvar för humanitära frågor, konstaterar i sin senaste rapport att hälften av de familjer som lever i hyrda bostäder i norra Gaza hotas av vräkning och rättsliga åtgärder eftersom de har svårt att betala sin hyra. Orsaken är hög arbetslöshet och blockaden av Gaza.

Herre, vi innesluter människorna i Gaza i våra böner. Låt din Ande ge rättvisa åt de människor som lever på marginalen och som lider i händerna på mäktiga makthavare. Led oss Herre i arbetet med att få ett slut på orättvisorna och att hålla Israel ansvarigt för de människor de håller under belägring. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Veckans Kumi Now-initiativ ser det arbete som görs av Women’s Centre for Legal Aid and Counselling, (WCLAC). Denna palestinska NGO försöker uppnå jämställdhet och hjälper till att försvara kvinnors rättigheter, speciellt de som utsätts för våld och nattliga räder av den israeliska armén. Enligt WCLAC utför armén 1360 nattliga räder varje år. Räderna resulterar ofta i arresteringar av barn. Antalet räder ökar i takt med utbygganden av illegala bosättningar på de ockuperade territorierna. WCLAC har presenterat bevis för FN att de påvisade traumasymtom som kvinnor och barn lider av påverkats av dessa räder.

Herre, vi tackar dig för WCLACs arbete och för den omsorg de visar i att samla bevis från de familjer som traumatiserats genom räderna. Vi ber om ett slut på de nattliga räder som görs av den israeliska armén mot de palestinska familjerna. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Torsdagen 21 november utfärdade United Church of Christ ett uttalande efter det att USAs utrikesminister Mike Pompeo tillkännagivit att USA-administrationen inte längre ser bosättningar på Västbanken som ”oförenliga med internationell rätt”. UCC klargör att uttalandet står i motsättning till vad tidigare administrationer sagt och ignorerar FN-resolution 2334 från december 2016. UCC höjer sin röst i stark opposition mot det senaste skiftet i USAs policy till fördel för den Israeliska regeringen. De klargör sin opposition mot ockupationen och sitt engagemang för en rättvis och varaktig fred i Israel/Palestina baserad på internationell lag och mänskliga rättigheter.

Herre, vi tackar dig för det klara uttalandet av stöd från UCC, om att söka fred i det Heliga Landet baserat på rättvisa och rättfärdighet. Vi ber att kyrkor runt om i världen ska fortsätta att säga sin mening och att hålla den israeliska regeringen ansvarig för sitt att bygga illegala bosättningar på palestinsk mark. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Kairos Palestine håller sin tionde årliga internationella konferens i Betlehem den 29 november. Konferensen tar upp de senaste tio årens politiska och teologiska förändringar i Palestina och över världen. Det kommer också att bli en ”hearing” från en panel av unga palestinier om deras hopp för framtiden.

Herre, vi ber att de som deltar i konferensen kommer att finna en plats för välsignelse och uppmuntran där. Vi ber att Du ska förnya styrkan hos våra palestinska bröder och systrar, att de ska hålla ut och inte tröttna (Jes 40:3). Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Den 18 november fördes George Gazala, en palestinsk scoutledare, i en gryningsräd bort till en okänd plats från sitt hem i Ramallah av israeliska soldater. Den palestinska basketbollfederationen har fördömt bortförandet av en av sina domare. De ber också internationella organisationer att ingripa och försöka få ett slut på trakasserier riktade mot palestinska idrottare, män och kvinnor.

Herre, vi lyfter fram George inför dig och ber om ditt beskydd och din ledning. Georg har tagit del i aktiviteter arrangerade av Sabeel och gett av sin tid för att organisera aktiviteter för andra. Vi ber att denne aktive och omhändertagande unge man ska känna din styrka och frid hur än omständigheterna ser ut där han befinner sig. Vi ber om hans frisläppande. Herre. i din nåd… Hör våra böner.

Den nederländska regeringen har stoppat sitt årliga bidrag till den palestinska myndighetens justitiedepartement. Beslutet togs efter påtryckningar från proisraeliska grupper som anklagar palestinska myndigheten för att stödja terrorister. Myndigheten ger finansiell hjälp till familjer vars inkomsttagare har dödats, skadats eller är fängslade i Israel. Nu sitter ca 5 000 palestinier i israeliska fängelser, flertalet efter att ha deltagit i aktiviteter mot ockupationen.

Herre, du ser fattigdomen och behoven hos familjer i Palestina som har familjemedlemmar i fängelser. Vi ber att du nu ska förmå andra att stötta dem som är utblottade. Vi ber om ett slut på ockupationen och den omänskliga behandlingen av det palestinska folket från den israeliska regeringen. Herre, i din nåd…Hör våra böner.

Mu’ath Amarneh är en palestinsk fotojournalist som arbetade i Surif, nära Hebron, när han träffades i sitt vänstra öga av ett skott avlossat av den israeliska gränspolisen, trots att han bar en jacka klart märkt med ”Press”. Händelsen inträffade i fredags, när israeler öppnade eld mot en grupp obeväpnade palestinier som protesterade mot att bosättare från den närliggande bosättningen Bat Ayin konfiskerat deras mark. Andra journalister har gett röst åt sin vrede över denna avsiktliga beskjutning och demonstrationer har ägt rum i Betlehem, Ramallah, Nablus och Gaza.

Herre, vi ber om att Mu’ath ska återhämta sig och för de operationer han behövt för att ta bort metallsplitter från sitt öga. Vi ber att han ska kunna fortsätta sitt arbete trots att han blir blind på sitt ena öga och att händelsen ska bli fullt utredd av den israeliska gränspolisen. Vi tackar dig för modet hos palestinska fotojournalister, som är beredda att riskera sina egna liv för att dokumentera orättvisor som sker under ockupationen. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd för vi för Brunei, Malaysia och Singapore.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

 

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com