5 december 2019


Kumi Now- initiativet – ’Res dig upp’ – nu! kom i rullning under 2018 när Sabeel i Jerusalem bjöd in lokala och internationella organisationer att tillsammans öka sitt arbete för en varaktig fred. Mer än femtio organisationer anslöt sig, baserat på sina engagemang för icke-våld, lika rättigheter och respekt för internationell lag.

Initiativet lyfte veckovis under 2019 upp en av organisationerna i ljuset på webbsidan www.kumi.now.com genom att presentera dess arbete, referenser och berättelser från de människor som arbetet riktar sig till. Varje presentation innehåller också bilder och referenser och – inte minst – ges uppmuntran till en kreativ ickevåldsaktion i påverkansarbetet. Vid det internationella Sabeel-mötet i december i Betlehem lyftes erfarenheter från första året inför det kommande Kumi Now-året.

Käre Herre Jesus, när vi är förtvivlade uppmuntrar du oss och säger: “Var inte rädd, tro bara” (Mark 5:36). Vi tackar dig för kraften i det icke-våldsliga Kumi Now-initiativet. Det hjälper oss att kanalisera vår förtvivlan över ockupationen av Palestina. Vi ber om stöd från hela världen för Kumi Now-initiativet. Vi ber att det ska hjälpa internationella beslutsfattare att arbeta för en rättfärdig och rättvis fred i Det heliga landet. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Denna veckas Kumi Now-initiativ fokuserar arbetet som utförs av Christian Peacemaker Team. CPT Palestina är baserat i Hebron på Västbanken, där palestinska invånare i det s.k. H2-området i gamla staden, ständigt utsätts för våld av israeliska bosättare och soldater. Dagliga resor till arbete och skola försenas eller förhindras helt i militära vägspärrar (checkpoints), i kontroller av ID och väskor eller genom arresteringar. CPT Palestina är på plats för att se och notera kränkningar av mänskliga rättigheter. De bevakar vägspärrar och stöder familjer när deras barn interneras eller arresteras. När de bjuds in under olivskördetid hjälper teamet familjer som riskerar överfall av bosättare eller militär aktivitet. Varje incident teamet bevittnar dokumenteras och rapporteras både lokalt och internationellt.

Herre, vi ber för CPT Palestina med volontärer från hela världen. Vi ber om beskydd när de rör sig runt i Hebron för att övervakar våld mot och kränkningar av palestinier som lever under ockupation där. Vi ber att de som har makt och inflytande i världen ska uppmärksamma deras detaljerade rapporter om missbruk och agera för att få ett slut på ockupationen. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

 

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com