26 december 2019


Åtminstone 30 palestinier skadades i fredags när israeliska ockupationsstyrkor besköt de tusentals demonstranter som deltog i “Den stora marschen för återvändande” vid Gazas gräns.
Hälsovårdsministeriet rapporterar att omkring 30 av demonstranterna, de flesta fredliga, skadades av skarp ammunition öster om Gazaremsan. Mer än 300 palestinier har dödats och mer än 30 000 skadats av israeliska styrkor sedan protesterna bröt ut vid Gazas gräns den 30 mars 2018. Protesterna som sker varje vecka kräver att den israeliska blockaden av Gazaremsan ska brytas och att de palestinska flyktingarna ska få återvända till sina ursprungliga hem i Palestina före 1948.

Herre, vi fortsätter att be för folket i Gaza när de höjer sina röster i protest. Låt din vilja ske, så att alla människor i detta land ska få uppleva frukterna av en rättvis fred. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Kumi Now-initiativet ger denna vecka tid för feedback i Kumi Check-in, vilket sker tre gånger om året. Kumi-teamet uppskattar särskilt era e-mailsvar om Kumi-aktiviteterna till sin sammanställning.

Herre, vi tackar dig för alla människor runt hela världen, som anstränger sig för att delta i Kumi-aktiviteter och ge en större medvetenhet om palestiniernas plåga. Vi ber att dessa aktioner ska ge mer internationellt stöd för ett upprop om förändring. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Ännu en gång firar vi glansen och mysteriet med julen, när Gud sände sin son till världen att bo bland oss ”och Ordet blev människa och tog sin boning bland oss, och vi såg den härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.” Joh. 1:14

Käre Herre, hjälp oss att fokusera på julens verkliga mening när vi tänder våra julgranar och sjunger våra julsånger. Låt våra hjärtan fyllas av tacksamhet över din son, vår frälsare och förlossare, född i ett enkelt stall. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

“Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han skall komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg.” Luk.1:78,79. Sackarias profeterade om Jesus födelse och att den skulle lysa upp fredens väg. Idag är Betlehem, Jesus födelseplats ockuperad, delad av en separerande mur och vägspärrar, inträngda flyktingläger och omgiven av 22 israeliska bosättningar. Freden ser ut att vara långt borta, men det finns människor på båda sidor som arbetar för en rättvis fred inom detta land.

Käre Herre Jesus, vi lyfter fram staden Betlehem, där du föddes, inför dig i våra böner. Herre, vi ber för de palestinier som försöker överleva i denna stad med mörkret av förtryck kring sig. När mörkret hotar att vinna, hjälp oss att komma ihåg att du, det sanna ljuset i världen, blev människa på denna plats. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Fader Peter Madrous, en romersk katolsk präst från Jerusalem, dog den 18 december. Han var en modig man, som stod upp för palestiniernas rättigheter. Han var också en begåvad lingvistiker, som behärskade fem “döda” språk, dessutom talade han elva andra språk. 1973 publicerade han en arabisk översättning av Psaltaren.

Käre Herre, vi tackar dig för fader Madrous liv och gåvor och för hans tjänst i olika församlingar i Palestina, bland dem Beit Jala, Ramallah, Beit Sahour och Betlehem. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Japan, Nordkorea, Sydkorea och Taiwan.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

 

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com