9 januari 2020


Denna veckas Kumi Now-initiativ fokuserar på arbetet som utförs av Al Mezan Centre for Human Rights i Gaza. Al Mezan bildades i Gaza 1999, som en oberoende mänskorättsorganisation. De arbetar med att hjälpa dem som påverkas av Israels rörelserestriktioner för människor in i och ut ur Gaza, speciellt för dem med stora hälsoproblem. De israeliska myndigheterna har i ökande grad nekat patienter tillgång till livräddande behandling utanför Gaza. Efter femtio år av ockupation och mer än en dekad av blockad har hälsovårdssystemet i Gaza tänjts till en bristningsgräns.

Käre Herre, vi tackar dig för arbetet som utförs av Al Mezan när de arbetar för att skydda de mänskliga rättigheterna för dem som lever i Gaza. Vi ber att blockaden av Gaza ska få ett slut och att patienter som behöver behandling på sjukhus utanför enklaven ska få frihet att resa ut. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Jullovet närmar sig sitt slut och palestinska skolbarn och studenter kommer att återvända till sina studier.

Herre, vi ber för de studerande i Palestina när de tar upp sina studier. Vi ber för dem som dagligen möter prövningar i israeliska vägspärrar och kontroller när de växer upp under ockupation. Stärk dem i sina beslut att härda ut och att slutföra sina studier trots de svårigheter de utsätts för dag efter dag. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Palestinska mäniskorättsgrupper har rapporterat att de israeliska myndigheterna har arresterat 5500 palestinier under 2019. Bland dessa finns 889 barn och 128 kvinnor. Människorättsgrupperna beräknar att 450 fångar hålls i långvarigt förvar utan anklagelser eller rättegång. Deras forskning visar att de flesta av dessa fångar tvingas till erkännande under förhören och att många får utstå kränkningar och tortyr.

O, Herre, vi vänder oss till dig och ropar efter din hjälp. Vi ber att du ska “ge de förtryckta deras rätt och befria de fångna.” (Ps 146:7). Vi ber att de israeliska myndigheterna ska foga sig efter internationell lag och upphöra med tortyr av palestinska fångar och sluta med att förneka dem rättvisa rättegångar när de tas i förvar. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Israel har beslutat tillåta export av jordgubbar, tomater och äggplantor från Gaza. Beslutet kommer som en del av ett paket av åtgärder för att stötta en permanent vapenvila mellan Israel och Hamas.

Herre, vi ber för odlarna i Gaza som har avdelat stora arealer för att odla jordgubbar för försäljning i Israel och internationellt. Vi ber att de ska få en säker marknad för sin skörd och ge de välbehövliga arbetstillfällena i enklaven. Herre, i din nåd…Hör våra böner.

På nyårsafton kastade judiska bosättare sten på palestinska bilar på vägen mellan Nablus och Jenin. Tjugofem bilar attackerades och flera passagerare skadades av splitter från krossade bilrutor.

Käre Herre, vi ber om ett slut på det ostraffade våldet från judiska bosättare mot palestinier i deras vardagssysslor. Vi ber att myndigheterna ska sätta stopp för dessa våldshandlingar och ställa förövarna inför rätta. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Iran, Irak och Syrien.

Herre, i din nåd… Hör våra böner.

 

Om Sabeels Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com