Dagsarkiv: 16 januari, 2020


Denna veckas Kumi Now-initiativ fokuserar på arbetet som utförs av Machsom Watch, en israelisk frivilligorganisation bestående av kvinnor. Ordet “machsom” är hebreiska för “checkpoint”(vägspärr, kontrollstation), detta anspelar på de israeliska styrkornas vägspärrar som begränsar palestiniernas liv på Västbanken. Käre Herre, vi tackar för modet och övertygelsen hos de israeliska kvinnor som frivilligt arbetar med Machsom Watch. Vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen av Palestina och för att den förtryckande politik som skadar palestiniernas liv och äter upp den moraliska väven i det israeliska samhället. Herre, i din nåd… Hör våra böner. Under de närmaste veckorna håller Sabeel lokala […]

16 januari 2020