23 januari 2020


Denna veckas Kumi Now-initiativ lyfter arbetet som Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (PASSIA) utför. Passia bildades 1987 som en oberoende, ideell organisation som visar den palestinska situationen granskad genom akademisk forskning. Man fokuserar speciellt på de israeliska kränkningarna av internationell lag i östra Jerusalem.

Käre Herre, vi tackar dig för arbetet som utförs av PASSIA, dess granskning av husrivningarna av palestinska hem och expropriation av mark och gudstjänstplatser i östra Jerusalem. Vi ber för alla som söker att visa på orättvisor och därmed riskerar sin egen frihet genom att säga sanningen till dem som har makten. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Den 17 januari stormade israelisk polis Al Aqsa-området efter det att tusentals palestinier hade svarat på ett upprop till bön och protest mot israeliska intrång på moskéområdet (i strid med status-quo-överenskommelsen) och mot planer att ta över muslimernas heliga platser. Många som deltog i bönerna blev angripna och fem av de protesterande besköts med gummitäckta stålkulor. Liknande samlingar hölls i Ibrahimi-moskén i Hebron och i Gaza.

Käre Herre, vi ber om en lättnad i spänningarna runt muslimernas heliga platser. Vi ber att israeliska bosättare och myndigheter ska upphöra med sina våldsangrepp mot palestinier och börja visa respekt för och försoning med människor som har en annan tro. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Israeliska styrkor förstörde för en vecka sedan grunden till en ny skola som byggs nära Yatta, söder om Hebron, på den ockuperade Västbanken, utan att informera i förväg. Skolan planeras ta emot barn från avlägsna byar i området, vilka annars tvingas resa lång väg. Området ligger nära den illegala israeliska bosättningen Beni Hefer.

O Herre, vi ber för barn som lever i avlägsna byar i Palestina och som varje dag måste gå genom farlig terräng för att komma till sin skola. Vi ber att de palestinska myndigheterna ska fortsätta sina försök att bygga skolor, trots bakslagen de möter genom rivningar. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Ir Amim, en israelisk aktivistorganisation, släppte en rapport förra onsdagen som visar att 104 palestinska byggnader revs i östra Jerusalem under 2019, jämfört med 72 under 2018. Rapporten visar också att endast 7 % av de byggnader som godkänts av stadsplanerarna var avsedda för palestinska områden.

Herre, vi tackar för också israeler rapporterar om orättvisor och ojämlikhet i de israeliska myndigheternas behandling av palestinska invånare i Jerusalem. Vi ber om ett slut på husrivningar och ett slut på ockupationen av östra Jerusalem, Gaza och Västbanken. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Det tredje “International Meeting for Scientists for Palestine” hölls senaste veckoslutet i Massachusetts Institute of Technology i USA. Syftet med dessa möten är att stödja utvecklingen av naturvetenskaplig forskning i Palestina, trots de kvävande effekterna av ockupationen. 200 deltog i konferensen bland dem 30 föredragshållare. Organisatören av konferensen, Ubai Aboudi, direktor för Bisan Centre for Research i Ramallah, arresterades i november 2019 och hålls fortfarande fängslad (adminstrative detention).

Käre Herre, vi ber för den internationella gemenskap av naturvetenskapliga forskare som arbetar för att främja utvecklingen av naturvetenskap i Palestina. Vi ber också om frigivning för Ubai Aboudi. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Ahmad Zahran har hållits fängslad (administrative detention) sedan mars 2019. Han lider av sviktande hälsa efter att ha genomfört en hungerstrejk under 113 dagar i protest mot ordern att fängslas. Den 13 januari ringde han sin familj för att berätta att han hade nått en överenskommelse med fängelseadministrationen om att friges den 25 februari.

Käre Herre, det verkar så hårt att palestinska, politiska fångar måste svälta sig själva nästan till döds för att befrias från arresteringsorder som håller dem internerade i åratal på hemliga grunder, utan åtal och rättegång. Vi ber om ett slut på detta inhumana fängslande av 450 palestinier, som nu hålls internerade på detta sätt. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Käre Herre Jesus, vi ber för Fader George Shahwans familj och vänner när de sörjer att de förlorat honom. Han var en gammal vän och stödjare av Sabeel och vi tackar dig för hans tjänst som präst i den grekisk-ortodoxa kyrkan i Beit Jala. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Under denna vecka av bön om kristen enhet ber vi tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Cypern, Grekland och Turkiet. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

 

Om Sabeels Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com