30 januari 2020


Kumi Now-initiativet fokuserar denna vecka på arbetet som utförs av Sabeels Vänner i Nordamerika (FOSNA). Organisationen stöder Sabeel i Jerusalems arbete och strävar efter rättvisa och fred i Palestina genom påverkansarbete i form av icke-våld och utbildning.

Käre Herre, vi tackar dig för arbetet som utförs av FOSNA och deras engagemang i att avslöja hur israeliska myndigheter fortsätter att trotsa internationell lag och kränka mänskliga rättigheter för palestinierna. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Det palestinska hälsovårdsministeriet i Gaza, varnar för att tre sjukhus kommer att tvingas stänga, på grund av att det inte finns tillräckligt med bränsle för generatorerna som ger elförsörjning. Generatorerna har använts för att täcka de tolv timmarnas brist i eltillförseln från de israeliska kraftbolagen.

O Herre, palestinier som lever i de ockuperade områdena, speciellt i Gaza, tvingas att överleva, dag för dag, med minskande tillgång till rent vatten och elektricitet, i ett land som är välsignat med tillräckliga tillgångar för alla. Vi ber om ett slut på de israeliska myndigheternas orättvisa förnekande av livsnödvändiga resurser till alla. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Onsdagen den 21 januari dödade den israeliska armén tre palestinska unga män, Mohammed Mandeel, Salem an-Na’ami och Mahmoud Sa’id, alla arton år, nära gränsstängslet i centrala Gaza. Armén anklagar dem för att de bröt sig igenom stängslet och kastade explosiva föremål. De beordrades att klä av sig innan de sköts.

Herre, vi ber för familjer och vänner som sörjer övar att de förlorat Mohammed, Salem och Mahmoud. Vi ber om ett slut på belägringen av Gaza och ett slut på våld och blodsutgjutelse vid gränsen. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Ekrima Sabri, imam och förre stormuftin av Jerusalem, hindrades från att gå in i Al-Aqsamoskén på grund av uttalanden i hans förra predikan. Han har predikat vid fredagsbönen i moskén sedan 1973. Han är en ärad Jerusalembo och har protesterat mot de dagliga intrången av bosättare på Al-Aqsa-området. Förra veckan gick 343 bosättare in på området, trots gällande överenskommelse, skyddade av israelisk militär.

Käre Herre, vi ber om lugn och ömsesidig respekt bland tillbedjare med olika tro i Jerusalem. Vi ber att israeliska myndigheter ska respektera överenskommelsen om bevakning och protokoll som man har med Jordanien, landet som övervakar de heliga platserna för både muslimer och kristna i Jerusalem. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Trettiofyra katolska biskopar från Europa, Nordamerika och Sydafrika har uppmanat sina regeringar att respektera internationell lag i Israel och att erkänna staten Palestina. De gjorde nyligen en femdagarsresa på de ockuperade områdena och såg den försämrade situationen i Gaza, östra Jerusalem och Ramallah.

Herre, vi tackar dig för omsorgen från de katolska biskoparna. Vi ber att deras regeringar ska lyssna och svara genom att utöva press för att få Israel att sluta med utbyggnaden av illegala judiska bosättningar på Västbanken och att avveckla ockupationen. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Onsdagen den 22 januari, delgav den israeliska armén en order som innebär att de kommer att annektera ca 4 000 kvadratmeter av palestinsk mark söder om Nablus, i den norra delen av Västbanken. En sådan annektering kommer att påverka palestinier i byarna Tal, Madama och Burin. I september 2019 annekterade armén palestinsk mark i området för att expandera bosättningen Yitzhar.

Käre Herre, vi ber för palestinier på Västbanken när de ser sin mark stjälas för att sedan bli attackerade och terroriserade av bosättare. Herre, i din nåd… hör våra böner

Den israeliska mänskorättsorganisationen Bimkom redovisar att det israeliska civila styret på Västbanken endast beviljade 3 % av de palestinska ansökningarna om bygglov i område C under 2016 – 2018. Ytterligare data visar att under samma period gavs 2 000 rivningsorder i område C för “överträdelse” av bygglov för palestinier.

O Herre, vi ropar till dig, “glöm inte de förtryckta”, “du hör vad de betryckta begär” Ps 10. Hur kan palestinier i de ockuperade områdena gå vidare trots förtryck och mängd av husrivningar? Vi ber att de israeliska myndigheterna ska ändra sig och i stället betjäna hela befolkningen på ett rättvist och likvärdigt sätt. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Prins Charles, tronföljare till den brittiska kronan, besökte nyligen Betlehem för att delta i en liten ekumenisk gudstjänst i kapellet i födelsekyrkan och Ramallah för att möta Mahmoud Abbas. Prins Charles talade om sin “viktigaste önskan – att framtiden ska ge frihet, rättvisa och jämlikhet åt alla palestinier”.

Herre, vi ber att besöket av prins Charles ska markera en tid av förnyat hopp för det palestinska folket. Vi ber att många internationella ledare ska uppmana till ett slut på ockupationen och ett förnyat fredssamtal mellan palestinier och israeler. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Algeriet, Libyen, Marocko, Västsahara och Tunisien. Herre, i din nåd… hör våra böner.

 

Om Sabeels Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com