9 april 2020


Den här veckan nystartar Kumi Now-initiativet www.kuminow.com. Redan aktiva medlemmar av initiativet kan hitta nya uppslag för att planera aktiviteter och nya medlemmar har möjlighet att upptäcka kalendern med aktiviteter i Launch Manual.

Herre, vi tackar dig för alla som vill engagera sig i fredliga aktiviteter för att förändra de förtryckande omständigheter som så många i Palestina måste uthärda. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Nu när Covid-19, coronaviruset, fortsätter att härja i världen utsätter medicinsk personal både sig själv och sina familjer för stora risker när de tar hand om de mest utsatta. Även personal i livsmedelsaffärer, apotek och i andra nödvändiga butiker fortsätter att arbeta för vår skull.

Du helandets Gud, vi ber för dem som arbetar inom vård och andra viktiga områden. Bevara dem under ditt nät av skydd, helande och styrka när de fortsätter att arbeta i denna extremt utmanande tid. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Det palestinska folket fortsätter att leva i rädsla under ockupation och förtryck. Arbetare, som återvänder till Västbanken från arbete i Israel och illegala bosättningar, testas positiva för coronavirus. Israeliska ockupationsstyrkor fortsätter med natträder och husrivningar på Västbanken och i östra Jerusalem. Gaza fortsätter att utsättas för blockad och vårdpersonal fruktar att ett utbrott av virusinfektionen inte går att klara av.

O Gud, i denna tid av växande rädsla och isolering ber vi att det internationella samfundet ska svara på och agera enligt uppropet från dem som vill se ett slut på ockupation och blockad. Var med alla som lever med rädsla för både virus, ockupation och blockad. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Som svar på utmaningen från den kritiska bristen på respiratorer på de palestinska sjukhusen, har Al-Quds University lyckats producera datorstyrda respiratorer av material som finns tillgängligt lokalt. Respiratorerna testas och nu finns hopp om ett slutligt godkännande.

Herre, vi tackar dig för alla som söker lösningar på bristen av medicinsk utrustning runt om i världen. Vi tackar speciellt de palestinier, som med begränsade resurser, tänker kreativt och skapar livräddande apparater. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den nordamerikanska vänföreningen till Sabeel Jerusalem inbjuder alla att virtuellt tillbringa påskafton i Jerusalem – lördagen den 11 april kl.18 svensk tid – och då möta äldre ledare i Sabeel när de delar sina erfarenheter av både kroppslig och andlig överlevnad mitt i fortsatt fördrivning, hälsokris och internationellt kaos. Anmäl dig på http://fosna.nationbuilder.com/easter_20

Herre, vi ber att denna samsändning av böner, textläsningar och sånger ska hjälpa människor att känna gemenskap i påsk, trots isolering. Låt dem som deltar få mera kunskap genom informationen och stärkas genom gudstjänstgemenskapen. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Under den kristna påsken och den judiska passover är det svårare än vid något annat tillfälle att vara skild från sin gemenskap och de vi älskar.

Herre Gud, Jesus ropade till dig från sitt kors: “Varför har du övergivit mig?” Du verkade vara så långt borta från hans rop och från hans ångest. Runt hela världen upplever vi nu en tid med stark ångest. Ge oss din frid och styrka så att vi kan ta emot uppståndelsens och befrielsens budskap i påsken och se fram mot den tid när vi är fria att mötas igen. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd för vi för Bulgarien, Ungern och Rumänien. Herre, i din nåd… hör våra böner.

 

Bön på Påskdagen – Joh. 20:1-18

O Gud, välsigna oss med uppståndelsens jubel. Det jubel som kallar oss att stämma in i ett ja till en ny skapelse mitt ibland oss. Låt oss få uppleva att nytt liv föds i våra liv och i en värld fri från ockupation. Sonen är uppstånden! Och vi är uppståndna med honom, trots allt som vill trycka ned oss i förtvivlan. Vi är ditt påskfolk! Amen

 

Om Sabeels Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com