16 april 2020


Denna vecka lyfter Kumi Now-initiativet fram Addamer Prisoner Support and Human Rights Association, en palestinsk organisation som stöder palestinska politiska fångar som hålls i israeliska och palestinska fängelser. Addamer har startat en global kampanj för att stoppa “administrative detention”, den process som tillåter israelisk militär att fängsla människor enbart p.g.a. hemlig information, utan att åtala dem för något eller låta dem få en rättegång.

Herre, vi tackar dig för Addamers verksamhet när de försöker stötta fångar, speciellt de som inte har rätt att försvara sig. I påsktid minns vi hur Jesus arresterades, utsattes för hån och slag när han fängslats och övergetts också av sina närmaste vänner. Hjälp oss att komma ihåg dem som lider i fängelse. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Världen fortsätter att lida under COVID-19 orsakad av Coronavirus. Mer än 2 miljoner människor har drabbats av viruset och mer än 110 000 har avlidit av det. Runt hela jorden fortsätter människor att leva sina liv under strikta restriktioner och i nedstängda samhällen.

Jesus, under din tjänst på jorden visade du din makt och omsorg genom att hela människor i alla åldrar och i alla stadier av livet från fysiska, mentala och andliga sjukdomar. Var nära människor idag som behöver din kärleksfulla beröring på grund av COVID-19. Låt dem känna din helande kraft genom omsorgen från läkare och sjuksköterskor. Befria de sjuka från rädsla, ångest och känsla av isolering under behandling och karantän. Ge dem en känsla av mening i att återvinna hälsan och att skydda andra från att exponeras för smittan. Skydda deras familjer och vänner och skänk frid till alla som älskar dem. Herre, i din nåd… hör våra böner.

På palmsöndagen började israeliska bosättare bygga en ny illegal utpost i området Tel Rumeida i Hebron. Bosättarna, som skyddas av israeliska ockupationsstyrkor, reste ett stort tält och angrep palestinier som fredligt försökte protestera mot försöket att etablera en ny illegal bosättning. Bosättare fortsätter också att förstöra olivträd nära Betlehem – under senaste vecka har 500 träd förstörts.

Gud, illegala bosättare fortsätter att stjäla mark och rycka upp det palestinska folket utan nåd. Vi ber att det internationella samfundet ska agera med mod och efter internationell lag och få ett slut på den israeliska regeringens girighet och arrogans som gör att detta kan fortsätta. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Kampanjen “Så behandlar men inte ett barn” har begärt att Israel ska frige barn i fängelser och på platser där de hålls kvar i Israel och på Västbanken. Kampanjen framhåller den ökande risken för alla som hålls fängslade under den pågående pandemin och konstaterar att: “Det finns inga möjligheter att israeliska fängelsemyndigheter kan säkerställa hälsa och välmående för fängslade palestinska barn så länge de fortsätter att vara frihetsberövade”.

Jesus sa, “Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.” Luk 18:16. Vi ber att fängslade ska få återvända till sina familjer i denna svåra tid för alla i vår värld. Vi ber att våra barns hjärtan ska fyllas av hopp och befrias från rädsla. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Under förra veckan firade dem som följer den Gregorianska kalendern påsk på nya sätt – online eller i tomma kyrkor. Denna vecka infaller stilla veckan och påsk i den ortodoxa kalendern. Restriktioner p.g.a. coronavirus gör att påskfirandet blir extremt begränsat och hålls bakom stängda dörrar.

Herre, vår Gud, vi fylls av hopp när din uppståndelse ropas ut vid påsk. Firandet denna dag påminner oss om att segern redan är vunnen och att det goda alltid kommer att triumfera över det onda. Men för palestinier som lever här är det ibland svårt att se ljuset från uppståndelsen eftersom de varje dag är omgivna av mörkret från graven. För in hopp i deras hjärtan, Gud, och ge dem uthållighet i att fortsätta. Herre, i din nåd… hör våra böner

Text: Joh. 20:19-3

Herre, vi befinner oss bakom ockupationens stängda dörrar, liksom dina lärjungar befann sig bakom stängda dörrar. Vi är också rädda, även om det är av andra anledningar. Men vi behöver också andningen från din Heliga Ande för att ta bort vår rädsla så att vi kan komma ut från vår instängdhet bakom dessa dörrar.

Herre, vi är som Tomas med våra frågor och vårt tvivel. Vi behöver ibland se, så att vi kan tro, vi behöver dig för att kunna tro. Vi behöver den frid du ger, eftersom vår värld är fylld av våld och oro. Herre, just som Tomas bekände att du är hans Herre och Gud, ber vi djärvt för våra liv.

Herre vi tackar dig för de välsignelser du har gett oss, de som vi tror på utan att ha sett. Vi ber att våra dörrar ska vara öppna för alla så att tvivlare ska känna sig välkomna här. Amen

 

Om Sabeel’s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com