11 juni 2020


Kumi Now-initiativet inbjöd i veckan Rev. Dr. Stephen Sizer, grundaren av Peacemaker Trust för att leda ett onlinesamtal med titeln “Vad är kristen sionism?” Författaren av “Zion’s Christian Soldiers?” (Sions kristna soldater?) hjälpte oss att förstå utmaningen från kristna sionister och vad som kan göras för att motverka deras inflytande. Kumi Now Online hålls på tisdagar varje vecka kl. 17. Mer information finns på www.kuminow.com/online.

Tack, Herre, för arbetet som Peacemaker Trust utför. Herre, du har samlat dina barn från alla jordens familjer, hjälp oss att visa kärlek till varandra och att arbeta tillsammans för fred och rättvisa. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Antalet bekräftade Covid-19-fall ökar i Israel (huvudsakligen genom infektioner i skolor). Samtidigt, den 4 juni, registrerades fyra nya fall av palestinska hälsovårdsmyndigheten, vilket ökar det totala antalet fall till 640 i Palestina. Tre av fallen upptäcktes nära Jenin, medan det fjärde finns i Gaza. Coronaviruset har orsakat en stor minskning i ekonomisk aktivitet och många palestinier har förlorat sina försörjningsmöjligheter.

Käre Herre, vi ber för alla som har påverkats av pandemin i Palestina/Israel och i hela världen. Vi ber särskilt för dem som har förlorat någon älskad, för dem som kämpar för att återhämta sig och för dem som har förlorat sina försörjningsmöjligheter i den ekonomiska nedgången. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 2 juni samlades hundratals protesterande i städer runtom i Palestina/Israel, för att hedra och minnas de senaste offren för polisvåld i USA och Israel. Den 25 maj arresterades, bakbands och kvävdes George Floyd, en afroamerikan, av amerikansk polis i Minneapolis. Den 30 maj sköts och dödades Iyad Hallaq, en palestinsk man med autism, av israelisk polis. Utanför födelsekyrkan i Betlehem tände de protesterande ljus framför foton av Floyd och Hallaq och skanderade: “Black lives matter, Palestinian lives matter”.

Herre över himmel och jord, “du som själv ger alla liv och anda och allt” (Apg. 17:25). Vi ber att du med din styrka ska stärka oss att ta hand om offren för brutalitet och att värdera varje liv som värdefullt i dina ögon. Herre, i din nåd… hör våra böner.

En del palestinska samhällen upplever en våg av våldsamma vapenbrott. Försummelser från den israeliska polisens sida i kombination med politisk likgiltighet bidrar till att våldscykeln eskalerar. Den 1 juni dog en 4-årig palestinsk flicka, Rafif Qara’een, på sjukhus efter att ha blivit skjuten i huvudet i sitt hem i stadsdelen Isawiyah i östra Jerusalem. Även om familjen förnekar det, hävdar israelisk polis att hon sköts av en kula avlossad från Anata, en palestinsk stad på Västbanken med betydande avstånd från den lilla flickans hem.

Vi ber för familjen Rafif i sin sorg efter sin unga dotter och syster. Vi ber att den israeliska polisen ska fånga in förövare av våldsamma brott i det palestinska samhället och återställa fred och stabilitet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 3 juni rapporterade organisationen för palestinska fångar i Ramallah, The Palestinian Prisoner´s Society, att dussintals palestinska fångar i det israeliska Hadareem-fängelset planerar att starta en kollektiv hungerstrejk. Strejken är deras reaktion på den bristfälliga medicinska omsorgen under pandemin. Fångarna har även nekats sin rätt att ringa sina familjemedlemmar. Det har ökat fångarnas isolering eftersom alla besök har ställts in på grund av viruset.

Käre Herre, det finns mer än 4 000 palestinier inspärrade i israeliska fängelser, en del av dem utan föregående åtal eller utan frigivningsdatum. Vi ber särskilt för dem som desperat försöker få uppmärksamhet på grund av sin undernäring. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 2 juni tränande israelisk militär i Jordandalen. De använde skarp ammunition som satte eld på över åtta kvadratkilometer (två tusen acre) av palestinsk jordbruksmark och naturområden. Palestinska odlare har förlorat vete- och korngrödor och bete för sin boskap, vilket hotar deras försörjning. Israel har redan beslagtagit 86 % av marken i Jordandalen på Västbanken för israeliska bosättningar och förbereder att annektera resten den 1 juli.

Herre, vi ropar till dig när vi ser palestinska lantbrukares mark förstöras och stjälas inför våra ögon. Vi ber att internationella lagstiftare och regeringar ska höja sina röster mot den israeliska annekteringen innan det är för sent. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Botswana och Zimbabwe. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Bön inför söndagen den 14 juni.

O Gud, ursprunget till all gudomlighet, god bortom allt som är gott, rättvis bortom allt rättvist. Hos dig finns stillhet, fred, frid och harmoni.

Utplåna skillnader som delar oss från varandra och för oss tillbaka till en enhet av kärlek, som på något sätt bär likhet med din underbara natur.

Eftersom du är över allt annat, gör oss till ett, genom enighet i ett gott sinnelag, att vi genom att visa barmhärtighet och band av tillgivenhet andligen kan bli ett, såväl inom oss själva som i varandra, genom din frid som gör allt till frid, genom nåden, barmhärtigheten och ömheten hos din enfödde Son. Amen

The Jacobite Liturgy of Dionysius, in Oden, Ancient Christian Devotional

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com