18 juni 2020


Kumi Now bad Jeff Halper, israelisk antropolog och ledare för Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD), berättade vid en Online-sändning, www.kuminow.com/online, denna vecka hur man kan hjälpa till att få ett slut på Israels husrivningar som en kollektiv bestraffning. Jeff har bl.a. skrivit boken: “War Against the People: Israel, the Palestinians and Global Pacification” (fritt översatt: Krig mot folket: Israel, palestinierna och global fredssträvan). Online-sessionerna sänds varje vecka, nästa gång den 23 juni med rubriken “Jerusalem under ockupation”, lett av Sabeel.

Käre Herre, vi tackar dig för arbetet som utförs av ICAHD för att hjälpa palestinier att bygga upp hem som rivits av israeliska myndigheter. Vi ber om ett slut på detta obarmhärtiga sätt att bestraffa familjer – och om ett slut på den israeliska ockupationen av Palestina. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Enligt en rapport från FN:s organ för humanitära frågor (OCHA) den 2 juni har 630 palestinier på det ockuperade palestinska territoriet drabbats av COVID-19. Den palestinska myndigheten agerade snabbt med utegångsförbud, reseförbud och skolstängningar för att hålla fallen på en låg nivå. Fem dödsfall rapporterades och endast ett av dem från Gaza. Undantagstillståndet från den 5 mars upphörde den 25 maj och nedstängningen lättade, men fysisk distansering och åtgärder för att minska riskerna rekommenderas fortfarande.

Herre, vi är tacksamma för det snabba agerandet från den palestinska myndigheten för att skydda människor i Palestina och Gaza. Vi ber för de många familjer runt hela världen som har förlorat någon älskad och vi ber att den förödande pandemin ska upphöra inom snar framtid. Herre, i din nåd… hör våra böner.

I slutet av maj påbörjade mer än 78 000 palestinska sistaårselever sina examensprov – Tawjihi eller General Secondary Education Certificate Examination. Utbildningsministeriet skapade en plattform online så att de studerande kunde förbereda sig under nedstängningen.   

Tack Herre, för att palestinska studenter ska kunna avsluta sina gymnasiestudier och slutföra sina examensprov. Vi ber att de ska få stöd att fokusera på sina studier och nå upp till sin potential trots oro på grund av pandemin, ockupationen och den politiska osäkerheten i sitt land. Herre, i din nåd… hör våra böner

Yazan Alami, elev i nionde årskursen vid St George´s Anglican School i Jerusalem avled den 11 juni efter en lång tids sjukdom.

Herre, vi ber för Yazans familj och vänner, när de sörjer. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den tredje juni kungjorde den palestinska myndigheten sitt beslut att vägra ta emot de skatter som varje månad samlas in av Israel. Beloppen motsvarar nästan hälften av deras inkomster. Förkastandet är en protest mot Israels plan att annektera stora områden av den ockuperade Västbanken. Försörjningen för många palestinier hotas. Coronaviruset har medfört en stark nedgång i ekonomin och många som bor på Västbanken har förlorat sina jobb i Israel. Bristen på medel från Palestinska myndigheten kommer att leda till stora svårigheter i Palestina.

Herre, du är vår tillflykt och vår klippa. Vi ber för de palestinska familjer som lider av arbetslöshet och svårigheter att försörja sig. Vi ber om motståndskraft och beslutsamhet i deras samhällen för att ge stöd genom dessa svåra tider. Herre, i din nåd…    hör våra böner

 Palestinska odlare av vattenmelon i norra Jordandalen kämpar för att överleva. I skördetid i början på maj fann de marknaden överfylld med billiga israeliska meloner. De kämpar för att få tillgång till vatten och i ett tiotals år har deras land konfiskerats och getts till bosättare eller så har marken deklarerats som “stängt militärt område”. Nu upplever de det oekonomiskt att skörda, eftersom bosättare med tillgång till fri mark och fritt vatten säljer till lägre priser.

Herre, du rättvise och rättfärdige, vi ber för de palestinska odlarna i sin svåra situation. Herre, så många får stå ut med våld och orättvis behandling och står inför risken av en illegal annektering av sin mark i juli. Vi ber, även i detta sista ögonblick, att internationella lagstiftare och regeringar i hela världen ska höja sina röster och stoppa den israeliska regeringen från att “göra det som står i deras makt”. (Mika 2:1). Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Malawi och Zambia. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com