25 juni 2020


Föreläsningen i veckans Kumi Now Online hölls av Sabeel och fokuserade på hur ockupationen påverkar staden Jerusalem. Den israeliska regeringen har separerat östra Jerusalem från resten av Västbanken. De har gradvis ökat sin kontroll över området genom att neka palestinier rätten att bosätta sig och få byggnadstillstånd, genomföra omfattande husrivningar och genom att minska samhällsservicen och underhållet av infrastruktur.

Käre Herre Jesus, vi tackar dig för det kristna vittnesbördet från Sabeel i östra Jerusalem. När vi tänker på de djupa uppdelningarna i Jerusalem idag, minns vi dina tårar och din klagan när du red in i staden på palmsöndagen: “Om du denna dag hade förstått, också du,
vad som ger dig fred. Men nu är det fördolt för dig.”
Vi fortsätter att be för fred, rättvisa och försoning i Jerusalem. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den palestinske sjukvårdsministern varnade den 18 juni för en plötslig ökning i antal bekräftade fall av COVID-19-infektioner i det ockuperade palestinska territoriet. Myndigheterna har noterat 45 nya fall, vilket ger ett totalt antal av 745 fall. Sedan 5 mars har 570 patienter tillfrisknat, 5 har dött och 170 får fortfarande behandling. De 6 sjukhusen i östra Jerusalem har just fått nödvändig medicinsk utrustning och skyddsutrustning från EU och Världshälsoorganisationen för personal som arbetar med dessa fall.

Käre Herre, vi är tacksamma för den utrustning som donerats till sjukvårdspersonal på sjukhus i östra Jerusalems, just i rätt tid för att stödja dem som lider av coronaviruset. Vi ber om beskydd för dem när de arbetar med behandlingarna. Vi ber också för alla dem som har förlorat sina nära och kära på grund av viruset. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 17 juni schaktade israeliska bosättare flera kvadratkilometer av palestinsk mark för att börja bygga en ny väg nära staden Qusra, söder om Nablus på den ockuperade Västbanken. De planerar att bygga 7 km väg för att förbinda en utpost med bosättningen Migdalim och för att länka samman bosättningar i norra delen av Västbanken med andra i Jordandalen. Ett område med frukt- och oliverträd schaktades också rent i området al-Makhrour vid Betlehem för att ge plats för utvidgningen av den israeliska väg nr 60. Bosättaraktiviteter har nu ökat över hela Västbanken som förberedelser för den föreslagna annekteringen.

Käre Herre, vi ber om ett slut på de illegala bosättaraktiviteterna på det ockuperade palestinska området. Vi ber att den israeliska regeringen ska hållas ansvarig för det sätt man har etablerat en apartheidstat genom annektering. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 16 juni talade Joseph Borrell, den högsta representanten för EU:s utrikespolitik och säkerhet, om en videokonferens som dagen innan hållits med Mike Pompeo, USA:s utrikesminister. Borrell framhöll att USA:s fredsplan inte respekterar “internationella överenskommelser”. Han rekommenderade istället den form för diskussion som har föreslagits av den tyske utrikesministern Heiko Maas.

Herre, vi ber att den israeliska regeringens plan att annektera områden på den palestinska Västbanken ska motarbetas av lagstiftare och regeringar från hela världen. Vi ber att världens ledare istället ska söka efter fredliga och rättvisa lösningar till konflikten så att alla människor ska kunna leva där i fred och säkerhet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 11 juni avslutade Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) i Gaza en fyradagarskurs om “Skydds- och interveneringsmekanismer för att eliminera våld mot kvinnor”. Kursen hade 25 manliga och kvinnliga deltagare från fyra ungdomsgrupper i Gaza. Kursens mål var att förbereda deltagarna på att bli mera uppmärksamma på orsakerna till genderbaserat våld och att informera dem om sätt att hjälpa sina vänner att söka hjälp och lagligt skydd.

Herre, vi tackar dig för de praktiska kurser som getts av PCHR i Gaza. Vi ber att de unga människorna som deltog i träningen ska verka som stöd för sina kamrater att söka skydd från våldet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Våldet i palestinsk-arabiska samhällen och familjer, både i östra Jerusalem och i Israel, har ökat på grund av press från arbetslöshet och den pågående pandemin under ockupationen. Ökningen har lett till ett flertal skadade och döda.

Herre, vi hör om den tragiska ökningen av våld mellan familjer och andra i de palestinsk-arabiska samhällena. Vi ber att våldet ska upphöra, att familjer ska kunna finna vägar att leva tillsammans i fred och att orsakerna till denna ökning ska ta slut. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Kenya och Tanzania. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com