2 juli 2020


Det har skett en stor ökning av Covid19-infektioner i Palestina, särskilt i Nablus och Hebron. 195 nya fall registrerades den 28 juni och den nya vågen av epidemin har gjort det nödvändigt med nedstängningar över Västbanken, bl.a. 2-dagars nedstängning av Betlehem, förbud mot alla bröllop och stängning av kyrkor och moskéer över hela Västbanken.

Herre, vi ber om visdom till alla dem som försöker begränsa nya utbrott av coronaviruset på det ockuperade palestinska territoriet. Vi ber om tillfrisknande för dem som blivit infekterade. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 23 juni sände 1 080 parlamentariker från 25 europeiska länder ett brev till europeiska regeringar och ledare där de ger sina skäl för att gå emot den israeliska regeringens plan att annektera mark på Västbanken. De uttryckte också sin beslutsamhet att använda sitt diplomatiska inflytande för att stödja en varaktig och rättvis lösning till konflikten.

Käre Herre Jesus, vi ber om ditt medlidande och omsorg när vi hör om de israeliska planerna att ta över mer mark genom våld och genom att bryta internationell lag. Vi ber om en rättvis och fredlig lösning på konflikten, som kan garantera lika rättigheter för både palestinier och israeler. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Ahmed Erekat, en ung palestinier, sköts till döds vid en vägspärr nära Betlehem den 23 juni. Han lämnades att förblöda i en timme, medan de israeliska soldaterna nekade palestinsk medicinsk personal från en Rödakorsambulans att komma fram. Ahmed, brorson till PLO:s generalsekreterare, Saeb Erekat, planerade att gifta sig om två veckor. Han var på väg att hämta sin mor och syster från en skönhetssalong, där de har planerat för hans systers bröllop, när han stoppades av gränspolisen. De israeliska styrkorna påstår att Ahmed försökte köra på en gränspolis med sin bil, innan de öppnade eld mot honom.

Käre Herre, vi ber för Ahmeds familj och speciellt för hans fästmö, i deras sorg. Vi ber att de israeliska säkerhetsstyrkorna inte ska använda obefogat våld och att internationella domstolar ska hålla dem ansvariga för brott som de kan komma att begå. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Omar Yaghi, en åtta månaders pojke från Gaza, dog den 18 juni. Hans hjärtoperation vid Sheba Medical Centre hade skjutits upp en månad eftersom tillstånd inte kom i tid för hans resa. Myndigheten, Palestinian Civil Affairs Committee, (PCAC), som normalt övervakar arrangemang för familjer från Gaza inför behandling på israeliska sjukhus, har avslutat alla överenskommelser med Israel, i protest mot den föreslagna annekteringen. Trots att Physicians for Human Rights-Israel, (PHRI) agerade i Omars fall för att säkra ett annat operationsdatum, blev väntan för lång och han dog.

Herre, vi ber för Omars familj när de förstår vad som orsakat deras förkrossande förlust. Vi ber också för de hundratals andra palestinska patienter som nekas livräddande behandling, som ett resultat av hotet om annektering av stora områden på den ockuperade Västbanken. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Jerusalems distriktsdomstol avslog, den 24 juni, en slutlig ansökan från grekisk-ortodoxa patriarkatet att stoppa en överföring av kyrkans egendomar i Gamla Stan. Ett omstritt kontrakt för försäljning av egendom signerades 2004 av bosättargruppen Ataret Cohanim. Gruppen arbetar för att judiska invånare ska bosätta sig i Gamla Stan och östra Jerusalem, genom att köpa fastigheter från icke-judiska ägare, ofta genom holdingbolag.

Herre, vi ber för den kristna gemenskapen, speciellt den grekisk-ortodoxa och för deras förlust av egendom och närvaro i Jerusalem. Vi ber för alla medlemmar i Kristi kropp som finns kvar som vittnen i det Heliga Landet. Vi tackar dig för dem som finns kvar, trots att så många tvingats att lämna. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Herre, vi högtidlighåller vigningen av biskop Hosam Naoum, vald till ärkebiskop i Episcopal Diocese of Jerusalem den 14 juni. Vi firar också ordinationen av pastor Rodney Said, som pastor i den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga Landet.

Herre, välsigna dessa män, låt dem bli till välsignelse i sina tjänster att följa ditt exempel och “ge näring och sköta om” kyrkan (Ef 5:29). Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Sudan, Sydsudan och Uganda. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 7 juli kl.17 (svensk tid) hålls ett KumiNow-onlinemöte med Sabeel-Kairos i Storbritannien som lyfter fram moraliskt ansvarstagande i investeringar (Morally Responsible Investing). Mer information finns på http:/www.kuminow.com/online)

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com