13 augusti 2020


Tisdagen den 11 augusti handlade Kumi Now om “internering av barn”. Kahled Quzmar, direktor för Defence for Children International Palestine (DCIP) medverkade. Mer information och möjlighet att prenumerera på websändningarna finns på www.kuminow.com/online.   

Herre, vi ber för DCIP när de genom sitt arbeta kämpar mot de illegala israeliska interneringarna av barn. Vi ber att alla världens barn ska ha frihet att leva, utvecklas och växa utan hot och fria från ockupation. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Covid19 fortsätter att spridas runt världen och med ett fortsatt ökande antal fall i Israel och Palestina, varför restriktionerna fortsätter. På grund av få bekräftade fall i Gaza, har skolorna kunnat återstarta de senaste dagarna.  

Helandets Gud, vi ber för alla som fortsätter att vara påverkade av Covid19. Vi fortsätter att be för all medicinsk personal som oförtröttligt arbetar med de svårast drabbade och sätter sina egna liv på spel i sitt arbete. Var med personal och elever i Gaza när de återvänder till sina klassrum. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tisdagen den 4 augusti skakades den libanesiska huvudstaden Beirut av en kraftig explosion som orsakade en total förstörelse av hamnområdet och dödade eller skadade många. Libanons folk kämpar redan med många sjuka i Covid19 och med fattigdom, speciellt bland syriska och palestinska flyktingar.  

O Herre, kom med tröst till dem som sörjer, hela de skadade, och ge skydd åt de hemlösa. Ge styrka till dem som nu arbetar för att bygga upp de liv som krossats i Beirut och skydda de sårbara, speciellt i dessa Coronatider. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Fredagen den 9 augusti dödades den 23-åriga mamman Dalia Samoudi från Jenin av israeliska ockupationsstyrkor när hon stängde ett fönster för att skydda sina barn från tårgas. 

Du, de sörjandes Herre, var med Dalias familj när de sörjer henne. Stöd dem när de försöker leva med sin förlust och trösta dem i deras mörkaste tid. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska stoppa sin brutala ockupation och inte använda vapen mot oskyldiga människor. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Fyraåriga Haneen Zaloum från området Silwan i östra Jerusalem dödades av en förlupen kula från en konflikt i området. 

Herre, du som stöder dem som lever i mörker, var med Haneens familj när de försöker leva med sin förlust. Stöd alla familjer i Palestina och Israel när de försöker hantera familjesvårigheter som påverkas av dålig ekonomi som följer av Covid19. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Sabeel, tillsammans med Evangeliska Lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga Landet, har tagit fram en ekumenisk bönegudstjänst med medverkan från flera kyrkor och ungdomar i Jerusalem. Gudstjänsten finns på Youtube och Facebook (https://youtu.be/RNCbZIbzB0E). 

Käre Herre, vi är tacksamma för dem som samlades till gudstjänst. För att ge tid åt bön och gemensam reflektion över Jerusalem i denna tid av pandemi och ockupation. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien och Niger. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com