20 augusti 2020


Kumi Online-initiativet välkomnade talare från Churches for Middle East Peace, (CMEP) på tisdagen den 18 augusti för att tala om sitt arbete för att få ett slut på blockaden av Gaza. CMEP oroas av den fruktansvärda humanitära situation som har utvecklats i Gaza sedan den israeliska regeringen införde blockaden 2006. 

Käre Herre, vi tackar dig för CMEP:s ansträngningar för att försöka lyfta den israeliska blockaden och att få ett slut på lidandet och den malande fattigdomen hos dem som försöker överleva i Gaza. Herre, i din nåd…   hör våra böner. 

Onsdagen den 12 augusti organiserade Sabeel den virtuella ekumeniska bönegudstjänsten i samarbete med den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Jordanien och det Heliga landet och i samarbete med andra kyrkor i Jerusalem. Gudstjänsten genomfördes på arabiska. Engelska, franska och japanska versioner finns tillgängliga på nätet. 

Gud, vår himmelske Fader, vi söker ditt rike och din rättfärdighet: Ännu kan vi inte finna fred och rättvisa. Vi lägger fram inför dig orättvisan i vårt förtryck, förvirringen och splittringen bland våra ledare, deras rättfärdighet och bristen på denna. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Det högsta antalet fall av Covid 19 sedan pandemins start noterades av det israeliska hälsovårdsministeriet med 17 döda under en 24-timmarsperiod. De högsta smittotalen upptäcks nu i ultraortodoxa judiska och i arabdominerade städer och byar. 

Herre, vi befinner oss fortfarande i mitten av den pandemiska stormen. Låt oss komma ihåg att så länge Jesus är med oss i stormen, behöver vi inte vara rädda. Han är med oss i livets båt på det vredgade havet. Kristus är vår räddare, vår helare och vår förlossare. Vi hör honom kalla på oss, ”Kom till oss, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.” (Matt 11:28-30). Herre i din nåd… hör våra böner. 

Israel började riva familjehem i byn Farseen inte långt från Jenin, tisdagen den 11 augusti. En familjs hem har redan förstörts och man väntar sig att samma sak ska hända med 30 andra byggnader eftersom de israeliska myndigheterna inte beviljar dem bygglov.  

 Käre Herre, din lag säger att alla utan tak över huvudet ska få det och att ingen ska berövas sitt hem. Det är din lag, men ockupationens lag är annorlunda. Trots det är de som har makten också dina barn. Käre Herre, tala till dem och inspirera dem att gå rättfärdighetens och rättvisans stig, för att bevara våra hem. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Kyrkor i det Heliga Landet möter stora svårigheter beroende på Covid 19. Många präster från olika kyrkor har inte fått sina löner på fem månader. 

 Kärlekens och hoppets Gud, du som skapade världen och bryr dig om varje varelse, världen upplever underliga tider. Herre hjälp oss att söka tecken på din kärlek till oss och hjälp oss att hålla våra hjärtan fyllda av din kärlek. Vi ber för dem som är ängsliga och bekymrade, sjuka och stressade, ge dem tröst och lättnad som belöning för deras tålamod och gör ett slut på deras lidande. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Unga katoliker i det Heliga Landet har startat en insamling för att hjälpa utblottade familjer i Beirut, Libanon, efter det att explosionen lämnat många i staden hemlösa. En del har sålt lokalt tillverkade radband till katoliker i det Heliga Landet och utomlands. 

Herre, vi ber att du ska hjälpa våra hjärtan att växa till att omfamna hela världen, öst och väst, norr och söder, i våra böner, kärlek under dessa prövningstider, så att vår solidaritet ger tröst och påtagligt stöd. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 13 augusti tillkännagav USA, Israel och Förenade Arabemiraten (UAE) en överenskommelse om att normalisera de diplomatiska relationerna mellan UAE och Israel. Netanyahu konstaterade att Israels planer att illegalt annektera stora delar av Västbanken endast har skjutits upp tillfälligt och fortfarande är aktuella. Överenskommelsen med UAE kommer att betyda ökat tryck på palestinierna och än mer begränsa deras rättigheter. 

O Herre, du den högste, vi vänder oss till dig för att finna en tillflykt inför alla svek. Vi fortsätter att leva i ditt skydd och bo i din skugga. Vi litar på dig Herre, du är vår tillflyktsort och borg inför terror, pest och förstörelse. (Ps 91:1-7) Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Liberia och Sierra Leone. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com