3 september 2020


Kumi Now Online (www.kuminow.com/online) inbjöd den 1 september talare från Adalah för att berätta om sitt arbete med att försvara de palestinska beduinernas rättigheter. Israeliska myndigheter har i mer än tjugo år försökt att tvinga bort beduinerna från deras och deras förfäders land.

Käre Herre, vi tackar dig för Adalahs humanitära arbete. Tack för alla de människor i Israel och Palestina som “söker rättvisa och vägledning för de förtryckta”. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

I Gaza har nedstängningen förlängts i ytterligare 72 timmar efter det att antalet patienter som drabbats av Covid-19 stigit till 25 fall. Hälsovårdsministeriet på Västbanken har meddelat att de är redo att förse Gaza med nödvändig utrustning för att begränsa utbrottet. 

Käre Herre, vi ber för Gazas folk och att nedstängning och andra förebyggande åtgärder ska hjälpa till att begränsa utbrottet av pandemin i detta överbefolkade område, där människor fortsätter att lida av ökande fattigdom på grund av den israeliska blockaden. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Invånarna i Al-Araqib fick den 27 augusti sina tält och skydd förstörda av den israeliska ockupationsmakten för etthundrasjuttiosjunde gången. Sedan mars 2000 har byborna fått utstå upprepade trakasserier för att tvingas bort från sin mark och till regeringsdrivna “townships”. De israeliska myndigheterna har också tillfångatagit Sheikh Sayyah al-Turi och hans två söner, tillsammans med Salam al-Turi, anklagade för att “bygga utan tillstånd” och “beslagta statlig mark”. 

Käre Herre, vi ber för människorna i Al-Araqib nu när deras skydd återigen har rivits. Vi ber om ett slut på de skoningslösa angrepp på palestinier av israeliska myndigheter som ger order om rivning av hem också under pandemin. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 26 augusti dog fader Firas Hijazin, en franciskanerpräst, av coronaviruset. Fader Firas tjänstgjorde i Den franciskanska skolan Terra Santa, som grundades i Det heliga landet på 1500-talet. Dessa skolor har gjort mycket för att höja utbildningsnivån och främja en en fredlig samexistens mellan judar, muslimer och kristna som lever i det heliga landet.  

Herre, vi ber för familj och vänner till fader Firas, när de sörjer hans bortgång. Vi tackar dig för hans liv och tjänst, speciellt för hans arbete i skolor. Vi ber om tröst för den franciskanska kommuniteten han tjänade och eleverna han undervisade. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Herre, vi minns också nu, en ung kvinna, Dana Salah, medlem i den katolska ungdomsgruppen i Jerusalem. Dana dog efter de skador hon fick i en trafikolycka. Vi ber för det sjukvårdsteam, som försökte rädda Dana och för hennes familj och vänner, i deras sorg. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

“Kom, låt oss se en film” är ett treårigt projekt, som lanserats av flera palestinska organisationer för att hjälpa unga människor från olika områden och med olika bakgrund att få en större förståelse för hur förhållandena är i Gaza, på Västbanken och i Jerusalem. Med stöd från EU, har de tre palestinska organisationerna startat projekt för att producera tio filmer skapade av unga palestinska kvinnor. Filmerna ska visas i grupper ifrån olika samhällen. Filmerna och diskussioner runt dessa ska ge underlag för tv-sändningar. 

Herre, vi är tacksamma för projekt i olika grupper i samhället, som kan öka medvetenheten om de utmaningar som möter palestinska ungdomar. Vi ber att detta projekt ska ge hopp och inspiration i en tid när många kämpar med förtvivlan. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Benin, Elfenbenskusten och Togo. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com