19 november 2020


Denna veckas initiativ från Kumi Now lyfter fram arbetet som utförs av Mennonite Palestine Israel Network (Menno PIN) för att väcka uppmärksamhet kring husrivningar på de ockuperade palestinska territorierna. Mitt i Covid-19-pandemin kom en topp i antalet palestinska hem som rivits av israeliska myndigheterna. Hittills under 2020 har 700 byggnader rivits och 869 palestinier förlorat sina hem på Västbanken. Den största förstörelsen av palestinska hem under tio år, enligt FN, är beduinbyn Khirbet Humsa, som revs den 4 november och lämnade73 människor, bland dem 41 barn, hemlösa.

Käre Herre, vi ber att den israeliska regeringen ska stoppa sin politik med massförstörelse av palestinska hem. Låt Israel, som den ockuperande makten, minnas sina skyldigheter under internationell lag, att skydda civila, avstå från att tvinga befolkningen till förflyttning och respektera privat egendom. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Saeb Erekat, den kände palestinske chefsförhandlaren, dog den 10 november av coronavirus.  65 år gammal. Han hade återhämtat sig från en lungtransplantation när han smittades av viruset. En tredagars period av sorg hölls för honom på Västbanken, för att minnas hans ansträngningar under många år att förhandla fram en rättvis fred för palestinier.

Herre, vi ber för Saeb Erekats familj och vänner som sörjer hans död. Vi ber att andra förhandlare tar plats i det palestinska samhället, inspirerade av Erekats orubblighet och oförtröttliga arbete att få ett slut på ockupationen av de palestinska territorierna. Herre, i din nåd… hör våra böner.

De israeliska myndigheterna är redo att starta utgrävningar i ockuperade östra Jerusalem för att förbereda byggandet av en linbana som ska transportera turister till judiska heliga platser. Projektet är kontroversiellt för såväl israeler och palestinier som för internationella, eftersom det kommer att ändra landskapet kring den historiska Gamla Stan i Jerusalem och expandera den israeliska närvaron i det huvudsakligen palestinska området. Flera palestinska familjer har redan tvingats att flytta från området av en bosättargrupp, Elad, som driver den arkeologiska parken “Davids stad” i Jerusalem.

Käre Herre, vi fortsätter att be att staden Jerusalem ska förbli en stad som fredligt delas av israeler, palestinier och människor från många länder. Vi ber att försöken att utplåna den palestinska närvaron i staden ska upphöra. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Asma Mustafa, en lärare i engelska på Halima Al Saadia School för flickor i norra Gaza, har vunnit priset Global Teacher of the Year 2020 som utdelas av AKS Educational Award i Indien. Asma uppmanades att ta del i tävlingen för att öka världens kännedom om den höga standarden på utbildning som ges i Palestina.

Vi tackar dig Herre för kunskapen och hängivenheten hos utbildare, som likt Asma, arbetar hårt för att hjälpa sina elever att studera effektivt. Begåvade lärare inspirerar sina elever att arbeta hårt och nå goda resultat även när de lever i fattigdom och utsatthet. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Den 9 november behövde UNRWA, FN:s organ för palestinska flyktingar, meddela sina anställda att de inte kan betala ut löner denna månad. UNWRA ger utbildning, hälso- och biståndstjänster till omkring 5,7 miljoner flyktingar och har drabbats hårt av nedskärningarna i anslag från USA och andra donatorer.

O Herre, “du är vårt värn i nödens tid” (Ps 37:39).Inför dig lyfter vi fram UNRWA:s kris och ber att internationella organ i elfte timmen ska stiga fram med donationer för att rädda miljoner från att sjunka ner i fattigdom och nöd. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den palestinska nyhets- och informationsbyrån WAFA släppte nyligen en rapport med detaljerna kring 17 brott begångna av israeliska styrkor mot palestinska journalister under oktober månad. Journalister har blivit skjutna, misshandlade och chockade med tårgas, några arresterades, andra fick sina presskort indragna.   

Herre Jesus, du “gläds med sanningen och finner inte glädje i orätten” (1 Kor 13:6). Vi ber för journalister som riskerar sina liv för att rapportera sanningen om de förseelser som sker under den israeliska ockupationen. Vi fortsätter att be om ett avskaffande av den israeliska ockupationen. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Maher Al-Akhras har samtyckt till att avsluta sin hungerstrejk och får nu behandling på sjukhus. De israeliska myndigheterna har tagit tillbaka ordern om “administrative detention” och kommer att frige honom den 26 november.

Herre, vi är tacksamma för att Mahers internering snart är över och vi ber att han ska återhämta sig efter sin långa och smärtsamma hungerstrejk. Vi ber att israeliska myndigheter ska sluta fängsla palestinier utan åtal och rättegång eller någon behörig process. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Östtimor, Indonesien och Filippinerna. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com