Dagsarkiv: 24 november, 2020


Kumi Now-initiativet betraktar denna vecka arbetet som utförs av Wi’am, det palestinska konfliktlösningscentret. En del av Wi’ams arbete är att erbjuda en säker och kreativ plats för barn som lever i det ockuperade palestinska territoriet, där de får en möjlighet att mötas och glädjas över att delta i aktiviteter inom konst och kultur. Herre, vi tackar dig för Wi’ams arbete, särskilt för glädjen och omsorgen de ger palestinska barn som upplever trakasserier och förluster i sin vardag. Herre, i din nåd… hör våra böner.   Corornavirus-pandemin har ytterligare ökat arbetslösheten på den ockuperade Västbanken, speciellt i besöks- och turistnäringarna. En […]

26 november 2020