26 november 2020


Kumi Now-initiativet betraktar denna vecka arbetet som utförs av Wi’am, det palestinska konfliktlösningscentret. En del av Wi’ams arbete är att erbjuda en säker och kreativ plats för barn som lever i det ockuperade palestinska territoriet, där de får en möjlighet att mötas och glädjas över att delta i aktiviteter inom konst och kultur.

Herre, vi tackar dig för Wi’ams arbete, särskilt för glädjen och omsorgen de ger palestinska barn som upplever trakasserier och förluster i sin vardag. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Corornavirus-pandemin har ytterligare ökat arbetslösheten på den ockuperade Västbanken, speciellt i besöks- och turistnäringarna. En ingenjörsstudent från Birzeit-universitet har lyckats spjärna emot den trenden. Issa Haj Yasin har förvandlat några VW-campingbussar till de första varmkorvstånden i Palestina. Hans kunder kan hålla social distans medan de väntar på sin mat. Han ger också anställning för andra studenter, som kan stötta sina familjer medan de fortsätter sina studier.  

Käre Herre, vi tackar dig för beslutsamheten hos unga studenter som använder sina färdigheter till att starta nya verksamheter och i dessa svåra tider hjälpa andra. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Ett team från Birzeit-universitetet tog första plats lokalt och 47:e plats internationellt i tävlingen arrangerad av Institute of Electrical and Electronic Engineers’ Competition. Studenterna skulle lösa en räcka uppgifter med regelbundna intervaller under en 24-timmarsperiod.

Herre, vi är tacksamma för framgången för dessa palestinska studenter som fått en hög utbildningsnivå och framgång på internationell nivå. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Lifetime Achievement Awards har av palestinska kulturministeriet tilldelats Nazmi Al-Jubeh, en professor i historia och arkeologi vid Birzeit-universitetet, och Rima Tarazi, musiker och kompositör. Rima har undervisat vid universitetet och var där en av grundarna av Edward Said National Conservatory of Music. Hon är en framstående aktivist och stöder ett antal organisationer som lyfter fram unga kvinnor, bl.a. YWCA och General Union of Palestinian Women.   

Herre, vi deltar i hyllningen av Nazmi och Rima. Vi är tacksamma för det sätt som de har använt sina förmågor – att inspirera och stötta sina studenter och berika sina omgivande samhällen. Herre, i din nåd… hör våra böner.

På internationell nivå har det uttryckts oro över hur den israeliska regeringen genomför sina planer på att bygga 1.257 bosättarbostäder innanför den gröna linjen, i den israeliska bosättningen Giv’at Ha Matos. Det finns en risk att tillstånden i dessa omtvistade planer och ett antal andra kommer att påskyndas före bytet av presidentadministration i USA.

Herre, vi ropar till dig om nåd när vi ser fler planer på en massiv expansion av bosättarbyggen i östra Jerusalem och andra platser inom det palestinska territoriet. Vi ber att regeringar runt om i världen ska protestera starkt mot ytterligare brott mot internationell lag. Herre, i din nåd… hör våra böner.

På den ockuperade Västbanken har palestinska skolbarn utsatts för i medeltal tio attacker per månad, sett över de senaste arton månaderna, enligt norska Norwegian Refugee Council. Rådet rapporterade den 13 november att israeliska styrkor och bosättare har attackerat palestinska skolbarn under räder mot skolor De har också arresterat barn vid vägspärrar, skjutit mot dem och blockerat dem från att komma in i skolor. En del skolor har blivit totaförstörda och all materiel konfiskerats.

O Herre, hör våra enträgna böner för våra palestinska skolbarn, som utsätts för trauman vid så låg ålder. Vi ber att regeringar runt om i världen ska agera för att säkerställa att den israeliska regeringen uppfyller internationell lag och garanterar att dessa barn får en säker tillgång till utbildning. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Nizar Banat, från Hebron på Västbanken, är en politisk och social aktivist, snickare och fyrabarnsfar. Banat uttalar ofta sitt missnöje med den Palestinska Myndigheten. Banat använder sociala medier för att kritisera myndigheten med djärva videor och hans kritik har försatt honom i en svår situation. Förra veckan postade han en video på Facebook, där han kritiserar det palestinska ledarskapet för dess säkerhetskoordinering med Israel. Inom några timmar arresterades han av Preventive Security Agency anklagad för att “förtala myndigheter”. Han togs till det ökända fängelset i Jeriko.

Herre, vi tackar alla som säger sanningen till dem som har makt i världen och speciellt i vårt palestinska samhälle. Låt våra lokala samhällen fortsätta att hävda yttrandefrihet och stå emot alla former av dominans och hot. Låt de profetiska rösterna fortsätta att ge eko i våra städer, byar och flyktingläger och gör makthavarna obekväma tills de lyssnar till folkets vilja. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Brunei, Malaysia och Singapore.Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com