Dagsarkiv: 20 januari, 2021


Veckans Kumi Now Online-möte fokuserade på arbetet som utförs av Israeli Committee Against Home Demolition, (ICAHD). Jeff Halper, en av grundarna, tog upp de israeliska myndigheternas vägran att bevilja byggnadstillstånd till palestinier. Även om palestinier vill bygga på sin egen mark, så beviljas mycket få tillstånd. När de trots det bygger utan tillstånd, demoleras deras hem av de israeliska myndigheterna. Många palestinier tvingas att riva sina egna hem för att undvika att betala rivningskostnaderna själva. Herre Jesus, vi kommer inför dig med våra hjärtan fyllda av sorg när vi tänker på palestinska familjer som tvingas se sina egna hem förstöras. […]

21 januari 2021