21 januari 2021


Veckans Kumi Now Online-möte fokuserade på arbetet som utförs av Israeli Committee Against Home Demolition, (ICAHD). Jeff Halper, en av grundarna, tog upp de israeliska myndigheternas vägran att bevilja byggnadstillstånd till palestinier. Även om palestinier vill bygga på sin egen mark, så beviljas mycket få tillstånd. När de trots det bygger utan tillstånd, demoleras deras hem av de israeliska myndigheterna. Många palestinier tvingas att riva sina egna hem för att undvika att betala rivningskostnaderna själva.

Herre Jesus, vi kommer inför dig med våra hjärtan fyllda av sorg när vi tänker på palestinska familjer som tvingas se sina egna hem förstöras.  Herre, du upplevde svårigheterna under en ockupation när du tjänade på jorden, utan att ha någonstans att vila ditt huvud (Matt 8:20). Vi ber om ett slut på detta bedrövliga sätt att demolera hem på de ockuperade territorierna. Herre, i din nåd… hör våra böner.

FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (OCHA) rapporterar att palestinska sjukhus har blivit måltavla för den israeliska militären vid tre olika tillfällen under de senaste två veckorna. Palestinier skadades i december inne på sjukhus i Gaza och i Ramallah. Den 4 januari bröt sig israeliska soldater in på ett sjukhus i Tulkarm, på den norra delen av Västbanken. De avlossade chockgranater på sjukhusområdet och orsakade panik bland patienterna.

Herre, vi ber att israeliska militära attacker på palestinska sjukhus av humanitära skäl ska upphöra. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Fem mänskorättsorganisationer har gemensamt lämnat in en begäran till Israels högsta domstol, där de bestrider den israeliska säkerhetsministerns beslut att undanhålla covid-19-vaccinationer för fångar i israeliska fängelser. Beslutet av ministern, Amir Ohana, strider mot direktivet från Israels hälsoministerium att alla fångar ska vaccineras mot covid-19.

Herre, vi ber att alla fångar i israeliska fängelser, israeler och palestinier, ska bli vaccinerade eftersom många kämpar med vikande hälsa och hålls i överfulla fängelser. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Viktig hälsoinformation har inte getts till den palestinska befolkningen i Israel, enligt mänskorättsorganisationer. Efter nästan ett år med pandemin, har inte information om coronaviruset och hur akut hjälp ges översatts till arabiska.

Herre, vi ber att viktig information om pandemin ska göras tillgänglig för alla som lever i Israel på deras eget språk, också på arabiska för palestinier. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den israeliska regeringen beviljade den 11 januari tillstånd för 800 bosättarenheter på den ockuperade Västbanken. Denna politiska aktion ses som ett försök att säkra så stor bosättningsexpansion som möjligt innan president Trump lämnar sitt ämbete.

Herre, vi ber att internationella makthavare och regeringar ska höja sina röster mot plundringen av palestinskt land och den snabba ökningen av illegala israeliska bosättningar. Herre, i din nåd… hör våra böner.

En israelisk distriktsdomstol har förbjudit ytterligare visning av filmen “Jenin, Jenin”. Filmen kastar ljus över den israeliska arméns brott 2002 mot palestinier i flyktinglägret i Jenin i den norra delen av Västbanken. Regissören, Muhammad Akri, krävs på kompensation för de israeliska soldaternas kostnader för den utdragna rättegången.

Herre, vi tackar dig för filmmakarnas mod att fortsätta utöva sin yttranderätt genom att fokusera på omtvistade ämnen. Vi ber att det israeliska rättsväsendet ska respektera yttrandefriheten i sitt land och att påtala alla begränsningar av den som görs av den israeliska militären eller av andra myndigheter och hålla dem ansvariga. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Denna vecka dog, sorgligt nog, Kennet Larsen, 66 år. Han var en norsk palestinavän, fackföreningsman och journalist som deltog i delegationer till Västbanken och Libanon. Han startat också Handala, en butik i Oslo, som salufört och stöttat palestinska produkter.

Herre, vi tackar dig för Kennet Larsen, hans liv och vittnesbörd, och sörjer tillsammans med hans familj och vänner. Vi tackar för hans villighet att arbeta för rättvisa för människor i sitt eget land och för det palestinska folket. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Jemen. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com