28 januari 2021


Tisdagens Online-möte från Kumi Now lyfte fram Israels försök att ändra Jerusalems status. Det internationella samfundet avvisar Israels anspråk på legitim suveränitet över staden, p.g.a. den militära ockupationen av östra Jerusalem 1967. Trots det fortsätter den israeliska regeringen att hävda suveränitet över både östra och västra Jerusalem, en överträdelse av internationell lag. Israel genomför också diskriminerande regler, med avsikt att öka de israeliska gruppernas storlek och aktivt minska antalet palestinier som bor i östra Jerusalem. (Online-möten kan ses efteråt på Youtube.com eller www.kuminow.com)

Herre Jesus, du grät över Jerusalem innan du arresterades och korsfästes, “Om du denna dag hade förstått, också du, vad som ger dig fred!” (Luk 19:42). Vi ber om rättvisa och fred för palestinier som lever i östra Jerusalem. Vi ber om ett slut på Israels förakt för internationell lag och försök att tvinga många palestinier att flytta från staden. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Förra veckan attackerades Gazas befolkning. Den 16 januari avlossade israeliska soldater, baserade i militära vakttorn längs gränsen öster om Khan Yunis, skott mot bönder, som arbetade på sina fält. Den 19 januari tvingades fiskare, som befann sig inom de föreskrivna gränserna vid stränderna norr om Gaza, att återvända till land, när den israeliska marinen attackerade dem med kraftfulla vattenkanoner.

Herre, vi lyfter fram människorna i Gaza inför dig. De kämpar för att överleva under den nu trettonåriga blockaden. Vi ber om ett slut på blockaden och attackerna från den israeliska militären. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Ordföranden i den palestinska valkommissionen, Hanna Nasser, har tillkännagett att nationella val ska ske för det palestinska folket i vår. Två miljoner palestinier i östra Jerusalem, Västbanken och Gaza kommer att få möjlighet att ta del i de första valen på femton år. Samtal mellan olika palestinska fraktioner kommer att hållas i Kairo i början av februari för att säkra att varje hinder för valen elimineras.

Käre Herre, vi är tacksamma att palestinierna snart kommer att få möjlighet att delta i demokratiska val av sina regeringsrepresentanter. Vi ber att de olika politiska fraktionerna ska arbeta hårt för att säkra att fria och rättvisa val kommer att hållas under våren. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Israeliska styrkor har utfärdat rivningsorder för en grundskola och en moské, under uppbyggnad, i området Masafer Yatta, söder om Hebron. De israeliska myndigheterna anger att det saknas byggnadstillstånd, trots att de nästan aldrig beviljar byggnadstillstånd till palestinier på de ockuperade territorierna. Skolan är en av sjutton skolor som byggs av den palestinska myndigheten med bidrag från EU,för marginaliserade landsbygdsområden.

Herre, vi ber att rivningarna i Masafer Yatta inte ska genomföras av de israeliska myndigheterna. Vi ber att internationella lagstiftare och regeringar ska utmana Israels utbredda politik att riva palestinska byggnader och neka byggnadstillstånd till nya. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 17 januari attackerade israeliska bosättare byn Madama söder om Nablus. En elvaårig flicka, Hala Mashhour al-Qat, var på väg hem till sin farbror, nära hennes eget hem i byn, när bosättare började kasta sten på henne och försökte föra bort henne. Halas skrik fick modern och farbrodern att skynda till hennes hjälp och de lyckades hindra att hon greps av bosättarna. Hala blev traumatiserad av händelsen och fick sår och blåmärken i ansiktet.

Herre, vi är chockade av detta försök av bosättare att föra bort en ung och försvarslös flicka. Vi är tacksamma att hennes familj så snabbt hörde hennes rop på hjälp och att hon räddades. Vi ber att den israeliska regeringen ska erkänna eskaleringen av det brutala bosättarvåldet och åtala förövarna. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Två stödgrupper för palestinska fångar har rapporterat om ett oförklarligt dödsfall i ett israeliskt fängelse. Maher Saasa hade suttit i fängelse sedan 2006 och led av fler kroniska sjukdomar och dog dagen efter att han vaccinerats mot coronavirus.

Herre, vi ber för Mahers familj, med sex barn, när de sörjer den de förlorat. Vi ber att omständigheterna kring hans död ska utredas noggrant, speciellt om han fick säker medicinsk behandling under sin inspärrning eller om han utsattes för inhuman behandling. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Cypern, Grekland och Turkiet. Herre, i din nåd..  hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com