4 februari 2021


Veckans Kumi Now-möte fokuserade den diskriminering som palestinska medborgare i Israel möter. Palestinierna utgör mer än tjugo procent av befolkningen i Israel, men behandlas som andra klassens medborgare. Israel ser sig först och främst som en judisk stat och ger färre ekonomiska, utbildningsmässiga och sociala möjligheter till de palestinier som lever där. Den israeliska regeringen har fortsatt gett sitt stöd till den restriktiva lagen om familjeåterförening med avsikt att begränsa antalet palestinier som får medborgarskap i Israel.

Herre, vi ber att den diskriminerande politik som bedrivs av den israeliska regeringen mot den palestinska befolkningen skall upphöra. Herre, vi använder orden från Psalm 146 när vi ber: “Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem “(Ps 146:5-6). Herre i din nåd… hör våra böner. 

FN-organet OCHA rapporterar om omfattande bosättarvåld begångna 5 – 18 januari 2021. Sex bönder skadades vid två olika händelser, nära Nablus och Ramallah, när de arbetade på sina marker. Många fruktbärande träd på palestinsk mark vandaliserades av bosättare som dessutom attackerade palestinska fordon genom att kasta block och stenar på dem. 

Herre, vi ber om ett slut på denna spiral av urskillningslöst våld som israeliska bosättare utsätter palestinier för utan att hindras av israeliska myndigheter. “Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herre, sin Gud. Han sviker aldrig sina löften. (Ps 146:5-6). Herre, i din nåd… hör våra böner. 

En sexårig palestinsk pojke, Majd, och hans treårige bror, Jad, skadades den 21 januari, när de åkte med sina föräldrar i en bil nära Ramallah. En grupp maskerade israeler flaggade bilen till sidan av vägen och började attackera familjen, kastade stenar mot fönstren och försökte öppna bilens dörrar. Deras far, Alaa Swafta, agerade snabbt och körde därifrån. Pojkarna fick sår och blåmärken och traumatiserades vid attacken och föräldrarna fruktade för deras liv. 

Herre, vi ber om skydd för palestinier och deras barn så att de inte utsätts för rasistiska attacker från israeliska bosättare. “Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud … Han ger de förtryckta deras rätt” (Ps 146:7). Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 27 januari ryckte israeliska styrkor upp hundratals träd i området Einun, öster om Tubas, på den ockuperade Västbanken. Den israeliska civila administrationen hävdar att dessa träd, som planterats för flera år sedan, rycktes upp eftersom de växer på ett område avsett som “militär zon”.

Herre, vi ber om att förstörelsen av tusentals träd på palestinsk mark skall upphöra och om ett stopp av hoten mot palestinska bönders livsuppehälle. “Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud… Han ger de svältande bröd.” (Ps 146:7). Herre, i din nåd..  hör våra böner.

Den 27 januari eskorterade israeliska soldater schaktmaskiner till moskén i beduinstaden Azwadeen, öster om Yatta, nära Hebron. Moskén revs mindre än två veckor efter att rivningsordern hade lämnats för moskén och för en lokal skola. Samma morgon tvingade sig två soldater in i byn Khan al-Ahmar, öster om Jerusalem, för att utan rivningsorder, riva två byggnader som använts för böndernas boskap.  

Herre, vi ber om att de rivningar och den förstörelse som israeliska myndigheterna förföljer det palestinska folket med skall upphöra. “Herren befriar de fångna, Herren öppnar blindas ögon, Herren rätar krökta ryggar.” (Ps 146:8). Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Fu’ad Joudah var på väg till sitt arbete i Israel tillsammans med en grupp andra palestinska män söndagsmorgonen den 24 januari. När de skulle passera en port i separationsmuren, sköt israeliska soldater tårgasbehållare mot dem. Fu’ad andades in den giftiga gasen, drabbades av en hjärtattack och dog. Han var en ung man utan hälsoproblem. Han efterlämnar sin familj med fyra barn varav den äldsta är tio år. 

Herre, vi ber för Fu’ads familj i deras sorg. “Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor” (Ps 146:9). Herre i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Algeriet, Libyen, Marocko, Västsahara och Tunisien. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com