Dagsarkiv: 16 februari, 2021


Kumi Now Online den16 februari beskrev den mängd av olika sätt palestinier möter israeliska myndigheters diskriminering i Israel, Västbanken, östra Jerusalem och Gaza – www.kuminow.com/online Herre, vi ber om ett slut på den diskriminerande politik Israel lägger på palestinier under ockupation och på medborgare bosatta inom Israel. Vi fortsätter att hoppas att rättvisa och frihet för alla människor ska återupprättas i Det Heliga Landet. Herre, i din nåd… hör våra böner. Den 2 februari utfördes en mordbrandsattack, av en israel, mot den Rumänsk-ortodoxa kyrkan i Jerusalem Herre, vi ber att de israeliska myndigheterna med beslutsamhet ska stoppa ökningen av extremistattacker […]

18 februari 2021