Dagsarkiv: 9 juni, 2021


Veckas Kumi Now-Online tog upp om miljöskador som orsakas av ockupationen i Palestina/Israel. Miljön skadas på många sätt – träd tas upp med rötterna, bosättningar byggs, liksom separationsmuren, militära aktiviteter och vattenprojekten tar upp vatten från Jordandalen och underjordiska källor. Temat för nästa veckas Kumi Now Online rör etiska frågor kring turism och pilgrimsresor. Herre, vi ber att den fulla omfattningen av Israels framfart med ockupation och annekteringar uppmärksammas innan skadorna blir irreversibla. Herre, i din nåd… hör våra böner. Yousef Issa är en 23-årig palestinier från Lydda, öster om Tel Aviv. Han höll på att arbete på sitt hus […]

10 juni 2021