24 juni 2021


FN:s Världsflyktingdag firades i söndags. Kumi Now Online beskrev den svåra situationen för de palestinska flyktingar som tvingades lämna sina hem 1948 och 1967. De väntar fortfarande, tillsammans med sina efterkommande, på att få återvända till sina hem. Under 2019 rapporterade UNRWA att 5,4 miljoner palestinska flyktingar var registrerade i Jordanien, Syrien, Västbanken och Gaza.  Nästa veckas Kumi Now Online tar upp Israel som kärnvapenmakt.

Barmhärtige Gud, vi ropar till dig om uppfyllelse av rätten för palestinska flyktingar att återvända. Den förefaller vara längre bort än någonsin. Det internationella samfundet har svikit oss. Herre, låt din ande tända vår tillförsikt om att få återvända till våra hem trots att de som har makten motsätter sig det.  Herre, i din nåd… hör våra böner.

Ett upprop med titeln “Uttalande om ånger och hopp” sändes ut den 12 juni till hundratals palestinska kristna från gruppen “unga vuxna i Christ at the Checkpoint”. Uppropet uppmanar kristna, även präster och ledare, att reagera starkare på de orättvisor som begås mot palestinier de senaste två månaderna.

Herre, vi tackar dig för att palestinska kristna fortsätter att med en röst vittna om orättvisor och att säga sanningen till dem som har makten. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Efter flaggmarschen i Jerusalem kom palestinska ungdomar för att frivilligt städa upp kring Damaskusporten. Den israeliska polisen attackerade dem, tog deras städmaterial och misshandlade flera av dem.   

Herre, vi ber för de unga palestinierna och att de ska stå kvar vid beslutet att använda ickevåld i sitt motstånd – låt våldet från Israel stärka dem i deras övertygelse. Vi ber för de israeliska myndigheterna att de ska se igenom sina fördomar om att de inte måste bryta ned palestiniernas vilja för att återfå sin frihet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 7 juni arrangerades den andra tävlingen av “Palestinas apostlar” i Terra Sancta School i Betlehem. Nisreen Al-Araj, tävlingens direktor, förklarade att målet med initiativet var att inspirera 13–14-åriga elever från hela Palestina att studera Bibeln och hjälpa dem att se sitt uppdrag som kristna. Det latinska patriarkatet i Jerusalem sponsrade tävlingen för över 400 elever. Det blev tolv tävlande i finalerna och tre prisvinnare.

Herre, vi är tacksamma för entusiasmen hos eleverna som deltog i tävlingen. Låt ditt ord bli en lampa för deras fötter och ett ljus på deras väg. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Invånarna i den palestinska byn Beita, söder om Nablus, fortsätter att stå emot intrång av israeliska bosättare på sina odlingsmarker på berget Sabeeh. Den 11 juni dödades en palestinsk tonåring, Mohammad Hamayel, av skarp ammunition från israeliska styrkor mot demonstranterna. Livsuppehället för sjutton familjer vilar på olivskörden från den mark de beskyddar. Fyra palestinier har dödats och många skadats sedan maj när de försökt förhindra stölden av sin mark.

Herre, vi ber för Mohammads familj när de sörjer att han fick sluta sitt liv så ung. Vi ber också om ett slut på den förödelse som sker hos så många palestinska familjer på de ockuperade territorierna. Våra träd, vår gröda och vår mark begärs av det giriga sionistprojektet. Ge oss styrka att fortsätta utmana expansionen av illegala israeliska bosättningar. Skydda våra barn som vägrar att vara neutrala när de ser byns mark stjälas. Herre, i din nåd… hör våra böner.

En palestinsk kvinna, Hala el Shareef, blev slagen av polisen, arresterad och bötfälld med 2000 israeliska shekel för att ha vinkat med en palestinsk flagga under flaggmarschen vid Damaskusporten.

Herre, Jerusalems kvinnor fortsätter att trotsa de arméer som skyddar ockupationen av Jerusalem. De säger sanningen till makten. Liksom modet hos bibelns kvinnor äras, ber vi att kyrkan ska hylla modet hos palestinska kvinnor som stannar kvar på gatorna i Jerusalem, trots makthavarna agerande. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Israels nya regeringskoalition misslyckades den 16 juni att förlänga den lag som nekar medborgarskap för palestinier från de ockuperade områdena som gifter sig med palestinska medborgare i Israel. Idit Silman (från högerpartiet Yamina) såg sig tvungen att ta tillbaka sitt förslag till Knessets lagkommitté, när hon insåg att hon inte hade tillräckligt med röster för att få igenom förslaget.  

Herre Jesus, även när du led på korset anförtrodde du din sörjande mor i din lärjunges vård. Du visste vikten av familjeomsorg. Vi ber att dessa israeliska lagar inte ska förnyas eftersom de håller många palestinska par och familjer åtskilda och skapar omätligt lidande. Låt kärlek som förenar människor förbli oförstörd av israelisk politik. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Många palestinska invånare i Nasaret och medborgare i Israel arresterades, misstänkta för upplopp, när Gaza angrepps i mitten av maj. En domstol har gett order om att flera fall av felaktig behandling ska tas upp av polisens interna undersökningsenhet, efter att ha sett bilder på blåmärken hos många palestinier som fängslades på Nasarets polisstation.  

Herre, vi ber brinnande böner om att det pågående israeliska polisvåldet mot fängslade palestinier ska upphöra och att alla anklagelser ska undersökas noggrant. Låt din Ande leda beslutsfattarna att hålla de skyldiga ansvariga för sina brott. Vi ber om återhämtning, fysiskt och psykiskt, för alla fängslade. Låt din rättvisa bli förvandlad från bön till handling genom människor ed samvete.  Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Malawi och Zambia. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com