Dagsarkiv: 30 juni, 2021


Onlinemötet med Kumi Now i tisdags handlade om Israel som kärnvapenmakt. Den 1 juli 1968 undertecknades ickespridningsavtalet för kärnvapen av 190 länder runt hela världen, men inte av Israel. Landet vägrar fortfarande att erkänna sitt kärnvapeninnehav och har aldrig tillåtit Internationella Atomenergiorganet att undersöka sin produktion av radioaktivt material vid Dimonareaktorn i Negevöknen. Nästa tisdag återlanseras Kumi Now eftersom vi nått halvvägs in på det nya året.  Herre, vi ber att alla länder ska ta sitt ansvar för att begränsa spridningen av kärnvapen och redovisa för denna internationella övervakning hur de hanterar dessa farliga ämnen. Herre, i din nåd… hör våra böner.  […]

1 juli 2021