1 juli 2021


Onlinemötet med Kumi Now i tisdags handlade om Israel som kärnvapenmakt. Den 1 juli 1968 undertecknades ickespridningsavtalet för kärnvapen av 190 länder runt hela världen, men inte av Israel. Landet vägrar fortfarande att erkänna sitt kärnvapeninnehav och har aldrig tillåtit Internationella Atomenergiorganet att undersöka sin produktion av radioaktivt material vid Dimonareaktorn i Negevöknen. Nästa tisdag återlanseras Kumi Now eftersom vi nått halvvägs in på det nya året. 

Herre, vi ber att alla länder ska ta sitt ansvar för att begränsa spridningen av kärnvapen och redovisa för denna internationella övervakning hur de hanterar dessa farliga ämnen. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 9 juni gjorde israeliska säkerhetsstyrkor en tidig räd i Health Works Committee’s (HWC) huvudkontor i Al-Bireh, nära Ramallah. De israeliska styrkorna gav en militär order om att omedelbart stänga kontoret. HWC är en av de viktiga utförare av hälsovård som når de mest utsatta familjerna på Västbanken.  

Herre, vi ber för alla som kommer att bli allvarligt påverkade av stängningen av HWC:s huvudkontor, speciellt i denna tid av pandemi, när så många drabbas av svårigheter. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska sluta med sina attacker på civila palestinska organisationer och börja ta sitt ansvar som ockupationsmakt, d.v.s. att sörja för hälsa och välmående för dem som lever på de ockuperade palestinska territorierna. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Organisationen Vermont State Labor Council har nyligen tillkännagett att de ansluter sig till Labor for Palestine (LFP). LFP startades 2004 för att försöka få ett slut på Israels ockupation av Palestina. Nu ger 15 amerikanska fackliga organisationer stöd till LFP. 

Herre, vi ber att fler och fler grupper ska sluta upp för att stödja internationella organisationer  som arbetar för att främja rättvisa och jämlikhet för alla som lever i Israel/Palestina. Vi ber om en svallvåg av stöd för att utmana den israeliska ockupationen. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 21 – 22 juni drog hundratals bosättare, följda av israeliska säkerhetsstyrkor, till området Shekh Jarrah i östra Jerusalem, där de började attackera invånarna. Vid ett tillfälle attackerade en bosättare fyra palestinska flickor, 12-14 år gamla, med pepparspray som orsakade svullnader i deras ansikten. Flickorna övade dabkedans för ett kulturevent i området. 

Herre, vi ser ett ökat bosättarvåld och mer vandalism på hela Västbanken. Vi ber om ett slut på detta rashat och ett slut på medbrottsligheten från de israeliska myndigheterna som vänder bort blicken från denna laglöshet. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Den 21 juni lyckades en palestinsk advokat, Medhat Thiba, att få ett juridiskt utslag från en israelisk domstol som förhindrar rivning av sexton palestinska affärsbyggnader i staden Hizma, nordöst om Jerusalem. Regavim Settlement Association har framfört klagomål på affärerna de senaste två åren – i avsikt att få till stånd rivningar. 

Herre, vi ber om ett slut på att bosättarorganisationer använder det israeliska rättssystemet för att underminera palestinsk affärsverksamhet och befolkning  för att få dem att flytta. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

I onsdags arrangerade Sabeel Nasaret det första gemensamma mötet för 35 kvinnor i Nasaret sedan pandemin bröt ut. Mötet blev ett tillfälle för gemenskap och debriefing. 

Herre, vi tackar för att gruppen av kvinnor i Nasaret fick möjlighet att glädja sig åt gemenskap på Sabeels kontor. Vi ber att vänskapsbanden och det ömsesidiga stödet ska stärkas efter en utmanande tid under pandemin. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Herre, vi lyfter också upp Sabeels vänner i Nordamerika (FOSNA) inför dig när de söker en ny executive director. Vi ber att du ska finna en person med vision, tro och mod att anta uppdraget. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

En koalition av välgörenhetsorganisationer har sänt en begäran till Letitia James, New York Attorney General, att hon ska undersöka om Hebron Fund, en USA-baserad organisation, bör ha status som välgörenhetsorganisation. Den använder medel som är avdragsgilla i skattehänseende för att stödja militärt och paramilitärt våld mot palestinier som bor i Hebron 

Herre Jesus, hjälp oss att vandra som ljusets barn. Vi ber för alla som tar ansvar för att visa på mörkrets verk. Vi ber att allt felaktigt användande av donationer för att skada andra ska komma fram i ljuset och förbjudas. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Morgonen den 24 juni, när Nizar Banat låg till sängs i sitt hem i Dura i södra Hebron, bröt sig två dussin officerare från Palestinska myndigheten (PA) in och började, enligt hans familj, att misshandla honom. Han drogs skrikande i väg och uppgavs senare vara död. 

Efter obduktionen meddelar en palestinsk mänskorättsgrupp att Banat hade skador i huvudet, med tillägget att skadorna indikerade “en onaturlig död”. Banat, 43, tänkte ställa upp i de parlamentariska valen i maj månad, innan de ställdes in. Han var en uttalad kritiker av PA och uppmanade ofta regeringar i västvärlden att skära ned sitt bistånd, eftersom PA:s auktoritära hållning ökar, liksom kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Herre, vi ber för familjen i deras sorg över Nizar. Vi ber om en transparent undersökning om hans död och att rättvisan ska segra. Våra hjärtan värker över de kränkningar av mänskliga rättigheter vårt folk fortsätter att lida av. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Kenya och Tanzania. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com