Dagsarkiv: 7 oktober, 2021


Veckans Kumi Now Online markerade den internationella dagen för Icke-våld genom att presentera organisationer som verkar genom icke-våld för att åstadkomma en rättvis fred i Palestina/Israel. Ett annat viktigt datum är den 10 oktober – Världsdagen för mental hälsa. Den lyfts fram vid nästa tisdagsmöte med uttalandet: “Palestinas folk möter chockerande problem på grund av den israeliska ockupationen … dessutom uppkommer ytterligare problem genom den ofattbara bördan av psykologisk skada som fysiska kränkningar lägger på familjer och vittnen”. Trofaste Herre Jesus, hjälp oss att kasta våra bördor på dig. Vi ber att ditt ljus ska lysa över dem som lider […]

7 oktober 2021