14 oktober 2021


Veckans Kumi Now Onlinesamling fokuserade på hur den psykiska hälsan och välmåendet hos det palestinska folket har påverkats av sjuttio år av israelisk ockupation. Nästa vecka granskar Kumi Now vem som tjänar på ockupationen. Regeringar, kyrkor och enskilda utmanas att tänka över om deras affärskontakter med företag som har inkomster från ockupationen eller handlar med bosättningar hjälper till att vidmakthålla ett illegalt och uppsplittrande system.  

Herre, våra hjärtan gråter inför dig över det sätt som israeliska myndigheter söker att underkuva det palestinska folket. Vi ber att samvetsröster från det internationella samfundet ska uttala sig med kraft för att utmana det ökande våldet och förlusten av palestinska liv under den israeliska ockupationen. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Den 3 oktober hade en palestinsk odlare tillstånd att gå och skörda sina tjugosex olivträd på sin mark i Salfit, på den ockuperade Västbanken. När han kom dit upptäckte han att hela hans olivskörd hade stulits av bosättare från den närbelägna bosättningen Ariel. Tyvärr bara ett av många övergrepp som begåtts mot palestinska odlare under olivskörden.

Herre, vi ber för palestinska olivodlare som är beroende av skörden för sitt livsuppehälle. Vi ber om stöd och skydd för dem. Vi ber att den israeliska regeringen ska respektera internationell lag, sluta med att föra över sin befolkning till det ockuperade palestinska territoriet och förflytta alla bosättare som redan lever i illegala bosättningar. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Enligt FN:s kontor för koordinering av humanitärt bistånd (UNOCHA) fördrevs under augusti månad nära ett hundra palestinier från sina hem i ockuperade östra Jerusalem, eftersom de saknade byggnadstillstånd. Vid ett tillfälle tvingades ägarna av ett hus i området Shufat att själva riva det för att undvika böter och på det sättet blev fyra familjer hemlösa. De palestinska ägarna hävdar att de köpte marken 1952, men Israels högsta domstol dömde i sitt utslag att israeliska bosättare nu äger marken. 

Herre, vi ber för alla de palestinska familjer som har tvingats bort från sina hem för att de inte kan få byggnadstillstånd och för dem som lever under ett konstant hot om fördrivning. Vi ber att den världsvida opinionen ska ifrågasätta de israeliska myndigheternas sätt att uppfylla sina plikter som ockupationsmakt 

Den 1 oktober meddelade Philippe Lazzarini, UNRWA:s generalkommissionär att han kommer att ansöka om 800 miljoner dollar för att upprätthålla bistånd till palestinska flyktingar vid en givarkonferens i Bryssel under november. UNRWA förser mer än 5 miljoner palestinier på det palestinska territoriet, i Jordanien och i Libanon med skolor, hälsovårdscenter och social omsorg.

Allsmäktige och nådefulle Gud, din son blev flykting och hade ingen plats han kunde kalla sin egen, se med barmhärtighet på dessa som måste fly och fortsätta att fly idag från fara, hemlöshet och hunger. Välsigna dem som arbetar med att ge dem hjälp, skapa generositet och medkänsla i allas våra hjärtan och led världens nationer mot den dag då vi alla ska glädjas i ditt rike av rättvisa och fred. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Najla Bouden har just, som första kvinna, utnämnts till premiärminister i Tunisien. Hon har arbetat som en högre statstjänsteman och tidigare som en internationellt erkänd universitetsföreläsare. Utnämningen har väckt stor uppmärksamhet i arabiska sammanhang. Den förre premiärministern avskedades i juli av president Kais Saied, som också suspenderade parlamentet som svar på den ekonomiska krisen som förvärrades av Covid-pandemin.   

Herre, så många länder lider nu av ekonomiska svårigheter som har förvärrats under pandemin. Vi ber för dem som utnämns till positioner i myndigheter, bland dem Najla Bouden, att de ska regera med integritet och med omsorg om de svaga och maktlösa i sina samhällen. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 2 oktober deltog hundratals palestinska och judiska aktivister i en solidaritetsmarsch från Tawane till Mufqara, i South Hebron Hills. De marscherade i protest mot de våldsamma upploppen i området som genomfördes av bosättare från de israeliska utposterna Havat Maon och Avigail några dagar tidigare. Beväpnade bosättare drog fram genom byn Mufaqara, dödade boskap, förstörde egendom och skadade tolv byinvånare, bland dem en treårig pojke. Attacken skedde med skydd av beväpnade israeliska soldater, som avlossade vapen, tårgas och ljudbomber mot de palestinska invånarna.

Herre, vi sörjer så över den osläckbara våldstörst som vi bevittnar bland de illegala bosättarna på de ockuperade palestinska territorierna. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska begränsa och stoppa dessa upplopp, istället för att stödja dem. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Costa Rica, El Salvador, Nicaragua och Panama.

Herre, i din nåd…   hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com