21 oktober 2021


Kumi Now Online i tisdags granskade vem som tjänar på den israeliska ockupationen. Nästa veckas samling handlar om de oacceptabelt höga nivåerna av våld som många kvinnor och barn i Palestina upplever i sina liv under israelisk ockupation. Många kvinnor ser sina familjer dras isär när deras män och barn under lång tid sitter fängslade. De tvingas åter och åter uppleva nattliga räder, husdemoleringar och våld från israelisk militär och bosättare. Andra blir våldsoffer när deras partner kämpar med att hantera trycket från allt våld runt dem.

Herre, vi lyfter fram kvinnorna och barnen i världen som försöker överleva i samhällen där de möter höga nivåer av våld och konflikt. Vi ber att de ska stärka varandra och arbeta tillsammans för att nå förändring och mera fredliga förhållanden för sina barn. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Israeliska styrkor har senaste veckan arresterat tretton palestinier, bland dem tre unga pojkar, på de palestinska territorierna. Den 12 oktober arresterade soldaterna Mohammed Zaiton, 13 år, och Jihad Rajabi, 10 år, i området Silwan. Ayham Hadra, 13 år, arresterades utanför sin skola i området Al-Tur i Jerusalem.

Herre, de israeliska myndigheterna arresterar och fängslar så många palestinier, en del utan åtal och rättegång. Vi ber speciellt för de tre unga pojkarna Mohammed, Jihad och Ayham när de förhörs under hot i israeliska militära häkten. Herre, vi ber att dessa unga barn snart ska släppas och få återvända till sina familjer. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 10 oktober demonstrerade palestinier som protest mot den demolering av de jordanska soldaternas gravar på begravningsplatsen Al-Yusufiyah Cemetery som genomfördes av de israeliska myndigheterna dagen innan. Gravarna hedrade de jordanier som försvarade Jerusalems gamla stad i kriget 1967. Området har varit en palestinsk begravningsplats under århundraden. Den ligger nära Jerusalems äldre nordvästra mur och Israel planerar att göra om området till en biblisk temapark.

Herre, vi ber om ett slut på vanhelgandet av heliga platser och det förtryck som orsakas av arbete utfört av de israeliska myndigheterna i och kring staden Jerusalem. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Utrikesminister Anthony Blinken tillkännagav den 13 oktober att USA kommer att återöppna sitt konsulat i östra Jerusalem för att återupprätta kontakterna med palestinierna. Det stängdes i mars 2019, under Trumps administration. President Biden avser att ha kvar USA:s ambassad i Jerusalem, som 2018 flyttades från Tel Aviv.

Herre, vi ber för regeringar runtom i världen att de ska utmana den israeliska regeringens förtryckande och splittrande politik över det palestinska folket. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den israeliske premiärministern Naftali Bennet har tillkännagett att hans regering planerar att öka bosättarpopulationen på de syriska Golanhöjderna genom att bygga ytterligare två illegala bosättningar i området. Israel annekterade Golanhöjderna 1981, men området anses av FN vara en del av Syrien. De 20 000 syriska druserna som fortfarande finns kvar i området protesterar mot bossättningarnas omfattande intrånget i deras land.

Herre, vi lyfter Syriens folk inför dig i våra böner. Många syrier har lidit och dött i det inbördeskrig som har uppslukat deras land. Vi ber för de syriska druserna på Golanhöjderna som nu tvingas iväg från sin mark av israeliska bosättare. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Familjer från palestinska byar som fördrevs av israelerna under Nakba (katastrofen) 1948 vädjar till omvärlden om en dag av bön lördagen den 23 oktober. Familjemedlemmar som bebodde den i huvudsak kristna byn Kufr Birim bor nu som palestinska internflyktingar i Israel. Likt de fem miljoner FN-registrerade palestinska flyktingar som bor över hela Mellanöstern drömmer de om sin rätt att återvända. En del återvänder varje år till sina byar, som ligger i ruiner, för att campa och på det sättet återknyta till sitt palestinska arv.

Herre, vi ber om ett slut på den orättvisa som nu pågått i mer än sjuttio år. Vi ber att palestinska flyktingar och tvångsförflyttade palestinier, var de än finns, ska beviljas rätten att återvända och få bygga upp sina hem och återvända till sitt arv. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Belize, Guatemala, Honduras och Mexiko.

Herre, i din nåd…   hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com